Tilsynsrapportar jernbane

Statens jernbanetilsyn bruker systemrevisjonar og inspeksjonar for å føre systematisk tilsyn med verksemdene.

Vi bruker dette verkemiddelet for å få stadfesta at krava i jernbanelovgjevinga er oppfylte. Rapportane frå tilsyn (også tilsynsmøter, dokumenttilsyn og så vidare) er offentlege med unntak av rapportar frå tilsyn med sikring (security) som er unntekne offentlegheit.

Om verksemda har bytta namn gjennom åra, brukes berre det nye namnet i tabellen.

Det manglar einskilde rapportnummer. Manglane skuldast at rapportnumra vert fastsette ved etablering av tilsynsprogrammet og at ikkje alle planlagte tilsyn vert gjennomførte, eller at det er rapportar frå sikringstilsyn.

Nr. Virksomhet Tema Type tilsyn
Hector Rail AB23-953 Hector Rail AB Lasting Inspeksjon
OnRail AS23-762-20 OnRail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
SJ Norge AS23-676-11 SJ Norge AS Beredskap Tilsyn
Go-Ahead Norge AS23-1580-15 Go-Ahead Norge AS Sikkerhetsstyring Tilsyn
Vygruppen AS23-156 Vygruppen AS Beredskap Tilsyn
Flytoget AS23-155 Flytoget AS Beredskap Tilsyn
Bane NOR SF23-140 Bane NOR SF Beredskap Tilsyn
Bane NOR SF23-1296-17 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF22-32 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF22-29 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsyn
Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen22-24 Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen Museumsvirksomhet Revisjon
Bybanen AS22-1693 Bybanen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Tide Buss og Bane AS22-1692 Tide Buss og Bane AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Rytec AS22-16 Rytec AS Opplæringssenter Revisjon
Railsupport AS22-15 Railsupport AS Opplæringssenter Revisjon
Bane NOR SF22-12 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Railcare T AB22-03 Railcare T AB Sikkerhetsstyring Revisjon
OnRail AS22-02 OnRail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF21-30 Bane NOR SF ASBO Dokumenttilsyn
Bane NOR SF21-23 Bane NOR SF Leverandørstyring Revisjon
Mantena AS21-22 Mantena AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Vest-Agdermuseet IKS21-20 Vest-Agdermuseet IKS Museumsvirksomhet Revisjon
Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen21-19 Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen Museumsvirksomhet Revisjon
BLS Rail AB21-18 BLS Rail AB Sikkerhetsstyring Revisjon
Vygruppen AS21-16 Vygruppen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Vy Tog AS21-15 Vy Tog AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Sporveien Trikken AS21-09 Sporveien Trikken AS Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Sporveien T-banen AS21-08 Sporveien T-banen AS Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF21-05 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Bane NOR SF2021-31 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Revisjon
Hector Rail AB2021-27 Hector Rail AB Sikkerhetsstyring Revisjon
LKAB Malmtrafik AB2021-25 LKAB Malmtrafik AB Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF2021-21 Bane NOR SF Vedlikehold Revisjon
Grenland Rail AS2021-14 Grenland Rail AS Risikostyring Revisjon
Bane NOR SF2021-13 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2021-12 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
Bane NOR SF2021-11 Bane NOR SF Leverandørstyring Tilsynsmøte
TM Togdrift AS2021-10 TM Togdrift AS Sikkerhetsstyring Revisjon
SJ Norge AS2021-06 SJ Norge AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Vy Gjøvikbanen AS2021-01 Vy Gjøvikbanen AS Risikostyring Revisjon
Bane NOR SF2020-14 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2020-13 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2020-12 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
Go-Ahead Norge AS2020-09 Go-Ahead Norge AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Green Cargo AB2020-08 Green Cargo AB Sikkerhetsstyring Revisjon
SJ AB2020-05 SJ AB Risikostyring Revisjon
Bane NOR SF2020-02 Bane NOR SF Leverandørstyring Revisjon
Boreal Bane AS (Gråkallbanen)2020-01 Boreal Bane AS (Gråkallbanen) Vedlikehold Dokumenttilsyn
Bane NOR SF2019-17 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Vy Gjøvikbanen AS2019-16a Vy Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF2019-15 Bane NOR SF Beredskap Revisjon
Sporveien Trikken AS2019-14 Sporveien Trikken AS Risikostyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2019-12 Bane NOR SF Sidesporsdrift Dokumenttilsyn
Bane NOR SF2019-09 Bane NOR SF ASBO Revisjon
Bane NOR SF2019-06 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF2019-05 Bane NOR SF Risikostyring Revisjon
Grenland Rail AS2019-04 Grenland Rail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Bane NOR SF2019-03 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Flytoget AS2019-02 Flytoget AS Risikostyring Revisjon
CargoNet AS2018-25 CargoNet AS Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Bane NOR SF2018-19 Bane NOR SF Beredskap Revisjon
Bane NOR SF2018-16 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
Bane NOR SF2018-15 Bane NOR SF Risikostyring Dokumenttilsyn
Bane NOR SF2018-13 Bane NOR SF Anskaffelser Revisjon
Bybanen AS2018-12 Bybanen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Keolis Norge AS2018-11 Keolis Norge AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS2018-10 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
Museene i Sør-Trøndelag AS2018-09 Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsvirksomhet Revisjon
Hector Rail AB2018-08 Hector Rail AB Togframføring Inspeksjon
Norsk jernbanemuseum2018-07 Norsk jernbanemuseum Museumsvirksomhet Revisjon
Green Cargo AB2018-06b Green Cargo AB Risikostyring Revisjon
NSB AS2018-05b NSB AS Vedlikehold Tilsyn
Vest-Agdermuseet IKS2018-04 Vest-Agdermuseet IKS Museumsvirksomhet Revisjon
Bane NOR SF2018-03 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
NSB AS2018-02 NSB AS Beredskap Revisjon
Bane NOR SF2018-01 Bane NOR SF Kommunikasjon Revisjon
Bane NOR SF2017-38 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Annet
SJ AB2017-34 SJ AB Kjøretøy Operativ kontroll
LKAB Malmtrafik AB2017-33 LKAB Malmtrafik AB Kjøretøy Operativ kontroll
Grenland Rail AS2017-32 Grenland Rail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
Sporveien Trikken AS2017-29 Sporveien Trikken AS Risikostyring Revisjon
Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen2017-28 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen Museumsvirksomhet Revisjon
Norsk Industriarbeidermuseum2017-27 Norsk Industriarbeidermuseum Museumsvirksomhet Revisjon
Tågåkeriet i Bergslagen AB2017-26 Tågåkeriet i Bergslagen AB Risikostyring Ledelsesmøte
Bane NOR SF2017-23 Bane NOR SF ASBO Revisjon
Bane NOR SF2017-21 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-20 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-19 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-18 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-17 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-16 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-15 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-14 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-13 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-12 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-11 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
Bane NOR SF2017-10 Bane NOR SF Risikostyring Revisjon
Bane NOR SF2017-09 Bane NOR SF

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)2017-08 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen) Sikkerhetsstyring Revisjon
NSB AS2017-04 NSB AS Beredskap/risikostyring Revisjon
Bane NOR SF2016-49 Bane NOR SF Kjøretøy Operativ kontroll
Raillog AS2016-48 Raillog AS Kjøretøy Operativ kontroll
NSB Gjøvikbanen AS2016-47 NSB Gjøvikbanen AS Kjøretøy Operativ kontroll
NSB AS2016-46 NSB AS Kjøretøy Operativ kontroll
Jernbaneverket2016-45 Jernbaneverket Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Hector Rail AB2016-44 Hector Rail AB

Kjøretøy

Operativ kontroll

Jernbaneverket2016-43 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Green Cargo AB2016-40 Green Cargo AB Kjøretøy Operativ kontroll
Jernbaneverket2016-39 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-38 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-37 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-36 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-35 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-34 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-33 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Grenland Rail AS2016-32 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Green Cargo AB2016-31 Green Cargo AB

Hensetting

Inspeksjon

CargoNet AS2016-30 CargoNet AS

Hensetting

Inspeksjon

Grenland Rail AS2016-28 Grenland Rail AS

Kjøretøy/kompetansestyring

Operativ kontroll

Jernbaneverket2016-27 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Revisjon

Jernbaneverket2016-25 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-24 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-23 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

NSB AS2016-22 NSB AS

ASBO

Revisjon

Keolis Norge AS2016-21 Keolis Norge AS Risikostyring/Avviksbehandling/Anskaffelser Revisjon
Bybanen AS2016-20 Bybanen AS Risikostyring/Avviksbehandling/Anskaffelser Revisjon
Jernbaneverket2016-19 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-18 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

CargoNet AS2016-17 CargoNet AS

Kompetansestyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-15 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-13 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-12 Jernbaneverket

Vedlikehold

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-11 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-10 Jernbaneverket

Teknisk dokumentasjon

Tilsynsmøte

NSB AS2016-09 NSB AS

Beredskap/Kompetansestyring

Revisjon

Jernbaneverket2016-08 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Stiftelsen Buskerudmuseene2016-06 Stiftelsen Buskerudmuseene

Museumsvirksomhet

Revisjon

Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen2016-05 Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Jernbaneverket2016-04 Jernbaneverket

Signalanlegg

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-03 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2016-02 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Grenland Rail AS2016-01 Grenland Rail AS

Togframføring

Inspeksjon

Jernbaneverket2015-48 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2015-47 CargoNet AS

Risikostyring/Strekningskompetanse

Tilsynsmøte

Cargolink AS2015-46 Cargolink AS

Kompetansestyring

Inspeksjon

Jernbaneverket2015-45 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-44 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-43 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-42 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-41 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

Cargolink AS2015-40 Cargolink AS

Risikostyring/Kompetansestyring

Revisjon

Jernbaneverket2015-39 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

TX Logistik AB2015-38 TX Logistik AB

Kompetansestyring

Inspeksjon

Jernbaneverket2015-37 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-36 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Norsk Industriarbeidermuseum2015-35 Norsk Industriarbeidermuseum

Museumsvirksomhet

Revisjon

Jernbaneverket2015-34 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Akershusmuseet2015-33 Akershusmuseet

Museumsvirksomhet

Revisjon

TX Logistik AB2015-32 TX Logistik AB

Skifting/lasting

Operativ kontroll

Jernbaneverket2015-31 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

TX Logistik AB2015-30 TX Logistik AB

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

CargoNet AS2015-29 CargoNet AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

Hector Rail AB2015-28 Hector Rail AB

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

NSB Gjøvikbanen AS2015-27 NSB Gjøvikbanen AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

Flytoget AS2015-26 Flytoget AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

Cargolink AS2015-25 Cargolink AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

NSB AS2015-24 NSB AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

Jernbaneverket2015-23 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

Jernbaneverket2015-21 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

Grenland Rail AS2015-20 Grenland Rail AS

Lasting/Kompetansestyring

Operativ kontroll

NSB Gjøvikbanen AS2015-19 NSB Gjøvikbanen AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

Jernbaneverket2015-18 Jernbaneverket

Infrastruktur

Inspeksjon

LKAB Malmtrafik AB2015-17 LKAB Malmtrafik AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

Green Cargo AB2015-16 Green Cargo AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

Jernbaneverket2015-15 Jernbaneverket

Kompetansestyring

Operativ kontroll

SJ AB2015-14 SJ AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

Jernbaneverket2015-13 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Flere virksomheter2015-12 Flere virksomheter

Anskaffelser

Dokumenttilsyn

Grenland Rail AS2015-11 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring/Strekningskompetanse

Revisjon

Jernbaneverket2015-10 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-09 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2015-08 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Green Cargo AB2015-07 Green Cargo AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

Norsk jernbanemuseum2015-06 Norsk jernbanemuseum

Museumsvirksomhet

Revisjon

Jernbaneverket2015-05 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS2015-04 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Avviksbehandling/
Forutsetninger gitt i tillatelser/
Anskaffelser/Beredskap

Revisjon

NSB AS2015-03 NSB AS

Driftsoperativ ledelse

Revisjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB2015-02 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Vedlikehold/Forutsetninger gitt i tillatelser

Revisjon

Jernbaneverket2014-34 Jernbaneverket

Beredskap

Annet

Green Cargo AB2014-33 Green Cargo AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

Hector Rail AB2014-32 Hector Rail AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

CargoNet AS2014-31 CargoNet AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

TX Logistik AB2014-30 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

CargoNet AS2014-29 CargoNet AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

Cargolink AS2014-28 Cargolink AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

SJ AB2014-27 SJ AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

Flere virksomheter2014-26 Flere virksomheter

Strekningskompetanse

Dokumenttilsyn

Flytoget AS2014-25 Flytoget AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

Tågåkeriet i Bergslagen AB2014-23 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

TX Logistik AB2014-21 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

Jernbaneverket2014-20 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

Jernbaneverket2014-19 Jernbaneverket

Kompetansestyring

Operativ kontroll

NSB AS2014-18 NSB AS

Kjøretøy/Risikostyring/Vedlikehold

Tilsynsmøte

Cargolink AS2014-16 Cargolink AS

Kjøretøy/Sikkerhetsstyring/Vedlikehold

Revisjon

Jernbaneverket2014-15 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2014-14H Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14G Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14F Jernbaneverket

Risikostyring/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14E Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14D Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14C Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2014-14B Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

Museene i Sør-Trøndelag AS2014-13 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

NSB AS2014-12 NSB AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

CargoNet AS2014-10 CargoNet AS

Avviksbehandling/Risikostyring

Revisjon

Jernbaneverket2014-06 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

Flytoget AS2014-04 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring/Beredskap/
Kompetansestyring

Revisjon

Fjord1Partner2014-03 Fjord1Partner

Risikostyring/Beredskap

Revisjon

NSB AS2014-02 NSB AS

Avviksbehandling/Risikostyring

Revisjon

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)2014-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring/Kjøretøy/
Vedlikehold/Avviksbehandling

Revisjon

NSB AS2013-34 NSB AS

Hensetting

Inspeksjon

Cargolink AS2013-33 Cargolink AS

Hensetting

Inspeksjon

Cargolink AS2013-32 Cargolink AS

Hensetting

Inspeksjon

NSB AS2013-31 NSB AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

Jernbaneverket2013-30 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2013-29 NSB AS

Fulle tog

Tilsynsmøte

TX Logistik AB2013-28 TX Logistik AB

Togframføring

Operativ kontroll

Akershusmuseet2013-27 Akershusmuseet

Museumsvirksomhet

Revisjon

NSB Gjøvikbanen AS2013-26 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring/Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Jernbaneverket2013-24 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

Sydvaranger Malmtransport AS 2013-23 Sydvaranger Malmtransport AS

Risikostyring/Beredskap/Kjøretøy/
Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB2013-22 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Strekningskompetanse

Revisjon

Museene i Sør-Trøndelag AS2013-21 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

Vest-Agdermuseet IKS2013-20 Vest-Agdermuseet IKS

Museumsvirksomhet

Revisjon

NSB AS2013-19 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Flere virksomheter2013-18 Flere virksomheter

Strekningskompetanse

Dokumenttilsyn

Grenland Rail AS2013-17 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2013-16 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

Cargolink AS2013-15 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2013-13 Jernbaneverket

Sidesporsdrift

Revisjon

Jernbaneverket2013-12 Jernbaneverket

Risikostyring/Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

Jernbaneverket2013-11E Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2013-11C Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2013-11B Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2013-11A Jernbaneverket

Kompetansestyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2013-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2013-09 Jernbaneverket

Kompetansestyring/Anskaffelser

Revisjon

CargoNet AS2013-08 CargoNet AS

Skifting/Lasting

Revisjon

ScandPower AS2013-07 ScandPower AS

Teknisk kontrollorgan

Revisjon

LKAB Malmtrafik AB2013-06 LKAB Malmtrafik AB

Sikkerhetsstyring/Risikostyring/
Beredskap/Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

Bybanen AS2013-04 Bybanen AS

Infrastruktur

Revisjon

Jernbaneverket2013-03 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

Hector Rail AB2013-02 Hector Rail AB

Kompetansestyring/Togframføring/
Kjøretøy/Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

TX Logistik AB2013-01 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Togframføring/
Kjøretøy/Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

Flere virksomheter2012-35 Flere virksomheter

Togframføring

Inspeksjon

Jernbaneverket2012-34 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tlsynsmøte

LKAB Malmtrafik AB2012-33 LKAB Malmtrafik AB

B-sertifikat

Revisjon

NSB Gjøvikbanen AS2012-32 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Cargolink AS2012-31 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

SINTEF IKT2012-30 SINTEF IKT

Teknisk kontrollorgan

Revisjon

Sporveien Trikken AS2012-29 Sporveien Trikken AS

Beredskap/Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

NSB AS2012-28 NSB AS

Passasjerrettigheter

Tilsynsmøte

Sporveien T-banen AS2012-27 Sporveien T-banen AS

Beredskap/Anskaffelser

Revisjon

Bybanen AS2012-26 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Fjord1Partner2012-25 Fjord1Partner

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Bybanen AS2012-24 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Borregaard AS2012-23 Borregaard AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Oslo Havn KF2012-22 Oslo Havn KF

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS2012-21 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Green Cargo AB2012-20 Green Cargo AB

Kompetansestyring/Togframføring

Revisjon

Jernbaneverket2012-19 Jernbaneverket

Togframføring

Tilsynsmøte

Sporveien T-banen AS2012-18 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Railcare Tåg AB2012-16 Railcare Tåg AB

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB2012-15 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Revisjon

Stiftelsen Buskerudmuseene2012-14 Stiftelsen Buskerudmuseene

Museumsvirksomhet

Revisjon

Flere virksomheter2012-13 Flere virksomheter

Togframføring

Dokumenttilsyn

Sporveien Trikken AS2012-12 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen2012-11 Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Cargolink AS2012-10 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Flytoget AS2012-09 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

CargoNet AS2012-08 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Bergens Elektriske Sporvei2012-07 Bergens Elektriske Sporvei

Museumsvirksomhet

Revisjon

NSB AS2012-06 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2012-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Bybanen AS2012-04 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2012-03 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

NSB Gjøvikbanen AS2012-02 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)2012-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Cargolink AS2011-25 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2011-24 Jernbaneverket

Opplæring

Inspeksjon

NSB Gjøvikbanen AS2011-23 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Malmtrafikk AS2011-22 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2011-21 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

TX Logistik AB2011-20 TX Logistik AB

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

Sporveien T-banen AS2011-19 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2011-18 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2011-17 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen2011-16 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Stiftelsen Rjukanbanen2011-15 Stiftelsen Rjukanbanen

Museumsvirksomhet

Dokumenttilsyn

Sporveien Trikken AS2011-14 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2011-13 Flere virksomheter

Lasting

Inspeksjon

Flytoget AS2011-12 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2011-11 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

NSB AS2011-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2011-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2011-08 Jernbaneverket

Risikostyring/Beredskap

Revisjon

CargoNet AS2011-07 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Fjord1Partner2011-06 Fjord1Partner

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2011-05 Jernbaneverket

Teknisk dokumentasjon

Revisjon

CargoNet AS2011-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2011-03 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Hector Rail AS2011-02 Hector Rail AS

B-sertifikat

Inspeksjon

Bybanen AS2011-01 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Norsk Jernbaneklubb, Jernbaneverket2010-20 Norsk Jernbaneklubb, Jernbaneverket

Museumsvirksomhet

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2010-18 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

Museene i Sør-Trøndelag AS2010-17 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Dokumenttilsyn

Green Cargo AB2010-16 Green Cargo AB

B-sertifikat

Inspeksjon

NSB AS2010-15 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Peterson Rail AB2010-14 Peterson Rail AB

B-sertifikat

Inspeksjon

Jernbaneverket2010-13 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

Malmtrafikk AS2010-12 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien Trikken AS2010-11 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Veolia Transport Bane AS2010-10 Veolia Transport Bane AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2010-09 Jernbaneverket

Kjørevei

Inspeksjon

Sporveien T-banen AS2010-08 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2010-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Tågåkeriet i Bergslagen AB2010-06 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Inspeksjon

NSB AS2010-05 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2010-04 CargoNet AS

SIkkerhetsstyring

Revisjon

Cargolink AS2010-03oppfolging Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Cargolink AS2010-03 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Veolia Transport Bane AS2010-02 Veolia Transport Bane AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB Gjøvikbanen AS2010-01 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Baneservice AS2009-12 Baneservice AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Railcare Tåg AB2009-11oppfolging Railcare Tåg AB

B-sertifikat

Inspeksjon

Railcare Tåg AB2009-11 Railcare Tåg AB

B-sertifikat

Inspeksjon

Jernbaneverket2009-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2009-09 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2009-08 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

SJ AB2009-07 SJ AB

B-sertifikat

Inspeksjon

Jernbaneverket2009-06 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Peterson Rail AB2009-05 Peterson Rail AB

B-sertifikat

Inspeksjon

CargoNet AS2009-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Cargolink AS2009-03 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS2009-02 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2009-01 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Veolia Transport Bane AS2008-09 Veolia Transport Bane AS

Kjørevei

Inspeksjon

NSB AS2008-08 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2008-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2008-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

AS Valdresbanen2008-05 AS Valdresbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Sporveien T-banen AS2008-04 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2008-03 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2008-02 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB Gjøvikbanen AS2008-01 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

CargoNet AS2007-11 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2007-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2007-09 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2007-08 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2007-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien Trikken AS2007-06 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Ofotbanen AS2007-05 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS2007-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

GM-gruppen2007-03 GM-gruppen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Flytoget AS2007-02 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2007-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Hector Rail AB2006-14 Hector Rail AB

B-sertifikat

Revisjon

Ofotbanen AS2006-13 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2006-12 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2006-11 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2006-10 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2006-09 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

Ofotbanen AS2006-08 Ofotbanen AS

Annet

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2006-07 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

Jernbaneverket2006-06 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

Jernbaneverket2006-05 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

NSB AS2006-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2006-03 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2006-02 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Tågåkeriet i Bergslagen AB2006-01 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Revisjon

Jernbaneverket2005-18 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

Green Cargo AB2005-17 Green Cargo AB

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2005-16 CargoNet AS

Lasting

Revisjon

CargoNet AS2005-15b CargoNet AS

Kommunikasjon

Revisjon

Jernbaneverket2005-15a Jernbaneverket

Kommunikasjon

Revisjon

Tågåkeriet i Bergslagen AB2005-14 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2005-13 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2005-12 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Ofotbanen AS2005-11 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Malmtrafikk AS2005-10 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)2005-09 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2005-08 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2005-07b NSB AS

Togframføring

Revisjon

Jernbaneverket2005-07a Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2005-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2005-05 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Inspeksjon

NSB AS2005-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2005-03 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Inspeksjon

Mantena AS2005-02 Mantena AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2005-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS 2004-19 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2004-18 Sporveien Trikken AS

Togframføring

Revisjon

Jernbaneverket2004-17 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2004-16 Flytoget AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Green Cargo AB2004-15 Green Cargo AB

B-sertifikat

Revisjon

Jernbaneverket2004-14 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2004-13 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

Jernbaneverket2004-12 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

Ofotbanen AS2004-11 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen2004-10 Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Jernbaneverket2004-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS2004-08 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2004-07 Sporveien T-banen AS

Trafikkstyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2004-06 Sporveien T-banen AS

Anskaffelser

Revisjon

Sporveien T-banen AS2004-05 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2004-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2004-03 Flere virksomheter

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)2004-02 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Malmtrafikk AS2004-01 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Flytoget AS2003-21 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2003-20 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2003-19 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

GM-gruppen2003-18 GM-gruppen

Museumsvirksomhet

Revisjon

NSB AS2003-17 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

CargoNet AS2003-16 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2003-15 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

Jernbaneverket2003-14 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

Flere virksomheter2003-13 Flere virksomheter

Togframføring/Trafikkstyring

Revisjon

CargoNet AS2003-12 CargoNet AS

Skifting

Inspeksjon

NSB AS2003-11 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2003-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2003-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2003-08 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2003-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Sporveien Trikken AS2003-06 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2003-05 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

SINTEF2003-04 SINTEF

DEBO

Revisjon

Jernbaneverket2003-03 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2003-02 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS2003-01 NSB AS

Anskaffelser

Revisjon

NSB AS2002-20 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2002-19 Flere virksomheter

Togframføring/Trafikkstyring

Revisjon

Flytoget AS2002-18 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2002-17 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2002-16 Flere virksomheter

Togframføring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2002-15 Jernbaneverket

Infrastruktur

Inspeksjon

Jernbaneverket2002-14 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2002-13 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2002-12 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2002-11 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien Trikken AS2002-10 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS2002-09 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Museene i Sør-Trøndelag AS2002-08 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

Sporveien T-banen AS2002-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2002-06 NSB AS

Kompetansestyring

Revisjon

Jernbaneverket2002-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Sporveien Trikken AS2002-04 Sporveien Trikken AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Flere virksomheter2002-03 Flere virksomheter

Trafikkstyring

Revisjon

Jernbaneverket2002-02 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

Jernbaneverket2002-01 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

NSB AS2001-16 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2001-15 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2001-14 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS2001-13 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Flere virksomheter2001-12 Flere virksomheter

Av- og påstigning

Inspeksjon

Jernbaneverket2001-11 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Jernbaneverket2001-10 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

Jernbaneverket2001-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2001-08 Jernbaneverket

Infrastruktur/Trafikkstyring

Revisjon

Sporveien Trikken AS2001-07 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien T-banen AS2001-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2001-05 Flere virksomheter

Infrastruktur/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

Sporveien T-banen AS2001-04 Sporveien T-banen AS

Trafikkstyring

Inspeksjon

Jernbaneverket2001-03 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien T-banen AS2001-02 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2001-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flytoget AS2000-15 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Flere virksomheter2000-14 Flere virksomheter

Infrastruktur/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

NSB AS2000-13 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2000-12 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

NSB Gardermobanen AS2000-11 NSB Gardermobanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS2000-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2000-09 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen2000-08 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

Sporveien T-banen AS2000-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Vest-Agdermuseet IKS2000-06 Vest-Agdermuseet IKS

Museumsvirksomhet

Revisjon

Jernbaneverket2000-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket2000-04 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Jernbaneverket2000-03 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

Malmtrafikk AS2000-02 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB Gardermobanen AS2000-01 NSB Gardermobanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS1999-05 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS1999-04 NSB AS

Lasting

Revisjon

Jernbaneverket1999-03 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

Jernbaneverket1999-02 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS1999-01 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)1998-14 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS1998-13 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS1998-12 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

CargoNet AS1998-11 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS1998-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Malmtrafikk AS1998-09 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket1998-08 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Jernbaneverket1998-07 Jernbaneverket

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Sporveien T-banen AS1998-06 Sporveien T-banen AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

NSB AS1998-05 NSB AS

Kjøretøy

Revisjon

NSB AS1998-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

NSB AS1998-03 NSB AS

Lasting

Revisjon

NSB AS1998-02 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)1998-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS1997-04 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

Malmtrafikk AS1997-03 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

NSB AS1997-02 NSB AS

Togframføring

Revisjon

NSB AS1997-01 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon