Markedsovervåking

Alle jernbaneforetak skal ha tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår.