Rapportering av magnetinduktiv prøving

Ståltau skal periodisk prøves magnetinduktivt eller med ein annan anerkjend metode.