Regelverk

Statens jernbanetilsyn forvalter en stor mengde lover og forskrifter. Disse tilhører områdene taubaner, fornøyelsesinnretninger og jernbane. I oversikten under kan du klikke deg tematisk videre for å finne regelverk som er aktuelt for deg. I boksen «Jernbane» får du flere tematiske valg. Ønsker du å se en søkbar liste over alle våre forskrifter, klikk på boksen «Alt regelverk».