Regelverk for fornøyelses­innretninger

Regelverk som gjelder for karuseller, klatreparker, vannrutsjebaner, gokart, berg- og dalbaner og lignende.

Her finner du lover og forskrifter som regulerer området fornøyelsesinnretninger. For å finne mer informasjon om tillatelsesprosessen, veiledninger til regelverket, oversikt over tillatelser og mer, klikk her.

Lov om fornøyelsesinnretninger (tivoliloven)

Overordnede bestemmelser om hvordan fornøyelsesinnretninger skal driftes og hvordan man kan få tillatelse til å tilby en fornøyelsesinnretning til publikum.

Tivoliforskriften

Detaljerte bestemmelser om hvordan fornøyelsesinnretninger skal driftes, krav om driftskontroll og vedlikehold, rapportering av ulykker, forsikring mm.

Gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger

Bestemmelser som regulerer gebyr for å inneha en tillatelse til å drive en fornøyelsesinnretning og gebyrer for søknadsbehandling av nye tillatelser. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.