Skjemaer for SJT

Skjemaer for jernbane, taubane, fornøyelsesinnretninger og noen skjemaer som kan være relevante for alle.

Publisert: 13.12.2022 – Endret: 21.05.2024

informasjonsikon Alle skjemaene kan fylles ut både på PC, mobiltelefon, nettbrett osv.

Gå til skjemaer for jernbane.

Gå til skjemaer for taubane.

Gå til skjemaer for fornøyelsesinnretning.

Generelle skjemaer

Kontaktskjema

Høringssvar

Bekymringsmelding / kritikkverdige forhold

Registrering av farlige produkter

Innsending av dokumentasjon ved tilsyn, tillatelser og andre prosesser

Jernbane

Uønskede hendelser

Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse
– for utenlandske virksomheter

Søknader og melding

Førerbevis

Duplikat av førerbevis

Godkjenning som lege/psykolog etter førerforskriften

Test av eller transport med jernbanekjøretøy

Tillatelse til å ta i bruk arbeidsmaskin på jernbane/sporvei

Ny tjeneste for persontransport med jernbane

Rapportering

Sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 3-1
Fristen er 31. januar

Rapportering av sikkerhetsindikatorer for T-bane (kravforskriften § 8-1 første ledd)
Fristen er 31. januar

Rapportering av sikkerhetsindikatorer for sporvei/forstadsbane (kravforskriften § 8-1 første ledd)
Fristen er 31. januar

Infrastrukturforvalter
(markedsdata)

Jernbaneforetak som driver med godstransport
(markedsdata)

Jernbaneforetak som driver med persontransport
(markedsdata)

Offentlig innkjøpsmyndighet
(markedsdata)

Helse

Attest for gjennomført helseundersøkelse

Helsesvekkelse (helsepersonelloven § 34 a)

Registre

Endringer i det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR)

Tilgang til det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR)

Taubane

Uønskede hendelser

Rapportere taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse

Bygging og drift

Bygging av taubane

Driftstillatelse for ny taubane

Dokumentasjon

Sikkerhetsstillelse

Endring av taubane

Driftstillatelse for eksisterende taubane etter endring

Innlevering av driftstillatelse for taubane

Oppdatert kontaktinformasjon

Driftsleder

Ny driftsleder / stedfortredende driftsleder

Fratredelse som driftsleder / stedfortredende driftsleder

Praksisattest for driftsleder

Magnetinduktiv prøving

Rapport etter magnetinduktiv prøving

Gjennomførte tiltak etter magnetinduktiv prøving

Fornøyelsesinnretning

Uønskede hendelser

Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

Bygging og drift

Driftstillatelse for fornøyelsesinnretning

Dokumentasjon

Sikkerhetsstillelse

Endring av fornøyelsesinnretning

Driftstillatelse ved endring av fornøyelsesinnretning

Innlevering av driftstillatelse for fornøyelsesinnretning

Oppdatert kontaktinformasjon for fornøyelsesinnretning