Skjemaer for SJT

Skjemaer for jernbane, taubane, fornøyelsesinnretninger og noen skjemaer som kan være relevante for alle.

Publisert: 13.12.2022 – Endret: 12.01.2023

Alle skjemaene under er tilpasset for å kunne fylles ut både på PC, mobiltelefon, nettbrett osv.

Jernbane

Uønskede hendelser

uønskede hendelser-symbol Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse
uønskede hendelser-symbol Rapportere jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse
– for utenlandske virksomheter

Søknader og melding

lisenser og sertifikater-symbol Sikkerhetssertifikat
lisenser og sertifikater-symbol Førerbevis
lisenser og sertifikater-symbol Duplikat av førerbevis
legesymbol Godkjenning som lege/psykolog etter førerforskriften
persontogsymbol Test av eller transport med jernbanekjøretøy
skinnegående innretning-symbol Tillatelse til å ta i bruk arbeidsmaskin på jernbane/sporvei
persontogsymbol Ny tjeneste for persontransport med jernbane

Rapportering

barrieresymbol Sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 3-1
Fristen er 31. januar
barrieresymbol Rapportering av sikkerhetsindikatorer for T-bane (kravforskriften § 8-1 første ledd)
Fristen er 31. januar
barrieresymbol Rapportering av sikkerhetsindikatorer for sporvei/forstadsbane (kravforskriften § 8-1 første ledd)
Fristen er 31. januar
skinnegangssymbol Infrastrukturforvalter
(markedsdata)
godstogsymbol Jernbaneforetak som driver med godstransport
(markedsdata)
persontogsymbol Jernbaneforetak som driver med persontransport
(markedsdata)
økonomisymbol Offentlig innkjøpsmyndighet
(markedsdata)
innsending av dokumentasjon-symbol Dokumentasjon

Helse

standardsymbol Attest for gjennomført helseundersøkelse
legesymbol Helsesvekkelse (helsepersonelloven § 34 a)

Registre

forskriftskrav for maskiner-symbol Endringer i det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR) 
forskriftskrav for maskiner-symbol Tilgang til det nasjonale kjøretøyregisteret (NVR)

Taubane

Uønskede hendelser

uønskede hendelser-symbol Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

Bygging og drift

utstyrssymbol Bygging av taubane
lisenser og sertifikater-symbol Driftstillatelse for ny taubane
innsending av dokumentasjon-symbol Dokumentasjon
papirbunkesymbol Sikkerhetsstillelse 
gondolsymbol Endring av taubane
lisenser og sertifikater-symbol Driftstillatelse for eksisterende taubane etter endring
tillatelser trukket-symbol Innlevering av driftstillatelse for taubane
informasjonssymbol Oppdatert kontaktinformasjon

Driftsleder

driftsledersymbol Ny driftsleder/stedfortredende driftsleder
driftsledersymbol Endring av driftsleder for taubane
driftsleder-slutt-symbol Fratredelse som driftsleder / stedfortredende driftsleder
eksamenssymbol Teoretisk eksamen for driftsledere for taubaner
lisenser og sertifikater-symbol Praksisattest – driftsledersertifikat

Magnetinduktiv prøving

mip-symbol Rapport etter magnetinduktiv prøving
mip-symbol Gjennomførte tiltak etter magnetinduktiv prøving

Fornøyelsesinnretning

Uønskede hendelser

uønskede hendelser-symbol Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse

Bygging og drift

lisenser og sertifikater-symbol Driftstillatelse for fornøyelsesinnretning
innsending av dokumentasjon-symbol Dokumentasjon
papirbunkesymbol Sikkerhetsstillelse 
berg- og dalbanesymbol Endring av fornøyelsesinnretning
lisenser og sertifikater-symbol Driftstillatelse ved endring av fornøyelsesinnretning
tillatelser trukket-symbol Innlevering av driftstillatelse for fornøyelsesinnretning
informasjonssymbol Oppdatert kontaktinformasjon for fornøyelsesinnretning

Driftsleder

driftsledersymbol Endring av driftsleder for fornøyelsesinnretning

Generelle skjemaer

skjemasymbol Kontaktskjema
høringssymbol Høringssvar
bekymringsmeldingssymbol Bekymringsmelding / kritikkverdige forhold
brannsymbol Registrering av farlige produkter