Avdelingene i Statens jernbanetilsyn

Ansvarsområde for avdelingene i Statens jernbanetilsyn.

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen. Foto: Nadia Frantsen        

Erik Ø. 
Reiersøl- 
Johnsen,
direktør

 

 

   
Janne Brenne, avdelingsdirektør RIK Kristoffer J. Eikeland, avdelingsdirektør TLA Øystein Ravik, avdelingsdirektør TSY Mona Ljunggren, avdelingsdirektør MOV Sylvia Renate Wagner, avdelingsdirektør SOF

Janne
Brenne,
avd.direktør

Kristoffer J.
Eikeland,
avd.direktør

Øystein Ravik,
avd.direktør

Mona
Ljunggren,
avd.direktør

Sylvia Renate Wagner,
avd.direktør

Regelverk,
internasjonalt
arbeid og
kommunikasjon

Tillatelser

Tilsyn

Markeds-
overvåking

Styring og fellestjenester

Direktør

Direktøren utøver den daglige ledelsen av Statens jernbanetilsyn. Kongen utnevner direktøren etter innstilling fra samferdselsministeren. Direktøren sørger for at arbeidet skjer i samsvar med instruks fra Samferdselsdepartementet og planene for tilsynet.

Regelverk, internasjonalt arbeid og kommunikasjon

 • Regelverk – utvikling og koordinering
 • Utredninger
 • Internasjonalt arbeid:
  • EØS – koordinering av det internasjonale arbeidet
  • Innhenting og formidling
 • Veiledningsmetodikk
 • Ekstern kommunikasjon
 • Veiledning

Tillatelser

 • Fornøyelsesinnretninger
 • Kjøretøy
 • Taubane
 • Infrastruktur
 • Lisenser
 • Sikkerhetssertifikater (ERA)
 • Ekspertgrupper (ERA)
 • Operativ sikkerhet
 • Førerbevis
 • Driftsledersertifikater
 • Leger, psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Tilsyn

 • Sikring
 • Tilsynsaktiviteter
 • Risikoanalyser
 • Hendelser og oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon for transport
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Markedsovervåking

 • Klagebehandling
 • Tilsyn
 • Markedsanalyse
 • EØS
 • Regelverksutvikling
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning 

Styring og fellestjenester

 • Virksomhetsstyring
 • Strategi
 • Analyse
 • Økonomi/lønn
 • Anskaffelser
 • IT
 • Registre
 • Arkiv
 • Digitalisering
 • HR
 • HMS
 • Service
 • Intern kommunikasjon