Statens Jernbanetilsyn logo

Avdelingene i Statens jernbanetilsyn

Ansvarsområde for avdelingene i Statens jernbanetilsyn.

    Erik Ø. Reiersøl-Johnsen. Foto: Nadia Frantsen  
   

Erik Ø. 
Reiersøl- 
Johnsen
direktør

 
Janne Brenne, avdelingsdirektør RIK Kristoffer J. Eikeland, avdelingsdirektør TLA Øystein Ravik, avdelingsdirektør TSY Mona Ljunggren, avdelingsdirektør MOV
Janne
Brenne
direktør
Regelverk,
internasjonalt
arbeid
og kommunikasjon
Kristoffer J.
Eikeland
direktør
Tillatelser
Øystein
Ravik
direktør
Tilsyn
Mona
Ljunggren
direktør
Markeds-
overvåking

 

Direktør

Direktøren utøver den daglige ledelsen av Statens jernbanetilsyn. Kongen utnevner direktøren etter innstilling fra samferdselsministeren. Direktøren sørger for at arbeidet skjer i samsvar med instruks fra Samferdselsdepartementet og planene for tilsynet.

Regelverk, internasjonalt arbeid og kommunikasjon

 • Regelverk – utvikling og koordinering
 • Utredninger
 • Internasjonalt arbeid:
  • EØS – koordinering av det internasjonale arbeidet
  • Innhenting og formidling
 • Veiledningsmetodikk
 • Ekstern kommunikasjon
 • Veiledning

Tillatelser

 • Fornøyelsesinnretninger
 • Kjøretøy
 • Taubane
 • Infrastruktur
 • Lisenser
 • Sikkerhetssertifikater (ERA)
 • Ekspertgrupper (ERA)
 • Operativ sikkerhet
 • Førerbevis
 • Driftsledersertifikater
 • Leger, psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Tilsyn

 • Sikring
 • Tilsynsaktiviteter
 • Risikoanalyser
 • Hendelser og oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon for transport
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Markedsovervåking

 • Klagebehandling
 • Tilsyn
 • Markedsanalyse
 • EØS
 • Regelverksutvikling
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning 

Styring og fellestjenester (stab)

 • Virksomhetsstyring
 • Strategi
 • Analyse
 • Økonomi/lønn
 • Anskaffelser
 • IT
 • Registre
 • Arkiv
 • Digitalisering
 • HR
 • HMS
 • Service
 • Intern kommunikasjon