Presse

Pressevakten er bemannet i åpningstiden 09.00–15.00. Skriftlige henvendelser skal, så langt det er praktisk mulig, besvares samme dag.

Pressevakt

Telefon: 22 99 59 02 Telefonsymbol

Skjema for skriftlige henvendelser fra pressen skjemaikon

Pressevakten er bemannet i åpningstiden 09.00–15.00.

Hvis det er praktisk mulig besvarer vi henvendelsen samme dag. I mer kompliserte spørsmål, der vi for eksempel må sammenstille opplysninger, er målet at henvendelsen skal være besvart innen fem virkedager.

———————————————————————————————————

Innsyn

Begjæringer om innsyn i journalført post rettes via  eInnsyn. Innsynsikon

En begjæring om innsyn vil vi prøve å besvare innen tre virkedager. Det kan ta noe lengre tid hvis begjæringen omfatter spesielt mye dokumentasjon å vurdere.

———————————————————————————————————

For muntlig kontakt utenfor åpningstiden:

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Telefon: 90 19 98 73 Telefonsymbol

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i SJT.

 

Lavoppløselig foto
Høyoppløselig foto

———————————————————————————————————

Last ned SJTs logo

Klikk på logoen for en større versjon. png-symbol

SJT-logo-NOR.png SJT-logo-ENG.png
SJT-logo-NOR-hvit-lys-blaa-bakgrunn.png SJT-logo-ENG-hvit-lys-blaa-bakgrunn.png
SJT-logo-NOR-hvit-mork-blaa-bakgrunn.png SJT-logo-ENG-hvit-mork-blaa-bakgrunn.png

Under er logoen for bruk i trykksaker. eps-symbol

norsk flagg-symbol SJT-logo norsk SJT-logo lyseblå bakgrunn norsk SJT-logo mørkeblå bakgrunn norsk
engelsk flagg-symbol SJT-logo engelsk SJT-logo lyseblå bakgrunn engelsk SJT-logo mørkeblå bakgrunn engelsk