Universell utforming

Her kan du se om vi oppfyller kravene til universell utforming av nettsider, og hvordan du kan gi tilbakemelding om du mener noe ikke oppfylles.