Tilbakemelding om universell utforming

Hvis du mener nettsidene våre ikke oppfyller alle krav til universell utforming, kan du gi tilbakemelding i skjemaet.

Har du kommentarer til universell utforming av nettsidene våre?