Rapportere uønskede hendelser

Skjema for rapportering av uønskede hendelser. Dette er bare for virksomheter, ikke privatpersoner.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 17.12.2021

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelseSkjema-ikon

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse – for utenlandske virksomheterSkjema-ikon 

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til henholdsvis Statens havarikommisjon (SHK) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Jernbanehendelse rapporteres til SJT innen 8 dager, jf. varslings- og rapporteringsforskriften.

Privatpersoner

Privatpersoner skal ikke bruke skjemaene over. De kan isteden kontakte oss på følgende måter:

Skjema for kontakt med SJT.Skjema-ikon

Skjema for bekymringsmelding / kritikkverdige forhold. Skjema-ikon