Rapportere uønskede hendelser

Skjema for rapportering av uønskede hendelser.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 05.11.2020

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelseSkjema-ikon

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse – for utenlandske virksomheterSkjema-ikon 

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til henholdsvis Statens havarikommisjon (SHK) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Jernbanehendelse rapporteres til SJT innen 8 dager, jf. varslings- og rapporteringsforskriften.