Rapportere uønskede hendelser med jernbane

Skjema for rapportering av uønskede hendelser. Dette er bare for virksomheter, ikke privatpersoner.

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. skjemasymbol

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse – for utenlandske virksomheter. skjemasymbol

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til henholdsvis Statens havarikommisjon og oss i Statens jernbanetilsyn. Jernbanehendelser rapporteres til oss innen 8 dager, slik det er krav om i varslings- og rapporteringsforskriften.

Se veiledningen om å rapportere uønskede hendelser. veiledningssymbol

Privatpersoner

Privatpersoner skal ikke bruke skjemaene over. De kan isteden kontakte oss på følgende måter:

Skjema for kontakt med SJT. skjemasymbol

Skjema for bekymringsmelding / kritikkverdige forhold. skjemasymbol