Rapportere uønskede hendelser med jernbane

Skjema for rapportering av uønskede hendelser. Dette er bare for virksomheter, ikke privatpersoner.

Publisert: 21.09.2016 – Endret: 17.12.2021

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. skjemasymbol

Rapporter jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse – for utenlandske virksomheter. skjemasymbol

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til henholdsvis Statens havarikommisjon og oss i Statens jernbanetilsyn. Jernbanehendelser rapporteres til oss innen 8 dager, slik det er krav om i varslings- og rapporteringsforskriften.

Privatpersoner

Privatpersoner skal ikke bruke skjemaene over. De kan isteden kontakte oss på følgende måter:

Skjema for kontakt med SJT. skjemasymbol

Skjema for bekymringsmelding / kritikkverdige forhold. skjemasymbol