Jernbane

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane i Norge. Vår rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet.