Jernbane

Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane i Norge. Her finner du relevant regelverk og veiledning.