Førerbevis

Alle lokomotivførere i Norge må ha et førerbevis fra SJT som bekrefter at de har den nødvendige grunnkompetansen og oppfyller helsekravene.