Leger og psykologer

Informasjon om godkjenning av leger og psykologer, samt veiledere for leger og psykologer som skal utføre helseundersøkelser.