Leger og psykologer

Juni 2022: Veilederne våre skal oppdateres på grunn av at den fjerde jernbanepakken er innført i Norge. Det materielle innholdet vil være det samme, men henvisningene til regelverk skal gjennomgås og endres ved behov.