Veiledere for leger og psykologer

Forskrifter og veiledere rettet mot leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell.

Helseundersøkelser etter førerforskriften

Veilederen skal bidra til bedre forståelse av hva som skal til for å svare ut kravene i førerforskriften og vedleggene i forskriften.

Forskrift om sertifisering av førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet (førerforskriften). regelverkssymbol

Veilederen om helseundersøkelser etter førerforskriften

Helseundersøkelser etter kravforskriften 

Veilederen til kravforskriften skal hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger og psykologer som skal gjennomføre helseundersøkelser av personell etter kravforskriften.

Forskrift om krav til sporvei, tunnelbane, forstadsbane m.m. (kravforskriften) regelverkssymbol

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter kravforskriften. PDF-symbol

Helseundersøkelser etter museumsbaneforskriften

Veilederen til museumsbaneforskriften skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter museumsbaneforskriften. 

Forskrift om krav til museumsbane (museumsbaneforskriften). regelverkssymbol

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter museumsbaneforskriften. PDF-symbol

Helseundersøkelser 
etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog 

Veilederen skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger og psykologer som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog.

Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog. regelverkssymbol

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog. PDF-symbol

Helseundersøkelser etter sidesporforskriften 

Veilederen til sidesporforskriften skal bidra til ensartet praksis og god kvalitet i tjenesten. Veilederen retter seg mot leger som gjennomfører helseundersøkelser av personell etter sidesporforskriften.

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften). regelverkssymbol

Last ned veilederen om helseundersøkelser etter sidesporforskriften. PDF-symbol