Statistikk for jernbane

Vi bruker statistikk systematisk til å planlegge risikobaserte tilsyn.