Sammenstøt på planovergang skyldes ikke bare infrastruktur

Innmeldte hendelser til Statens jernbanetilsyn i perioden 2017-2019 viser at sammenstøt på planovergang også handler om atferd.

Ulykker på planovergang utgjør over tid den nest største ulykkeskategorien på jernbanen i Norge. Bare ferdsel i spor er større. Vi ser i hovedsak det samme bildet ellers i Europa. Derfor skal det i Norge generelt ikke bygges nye planoverganger, men isteden under- eller overganger for å hindre at folk vil eller kan krysse sporet. I tillegg arbeider Bane NOR systematisk med å fjerne eller sikre planoverganger.

Infrastruktur og atferd

Statens jernbanetilsyn (SJT) fikk for perioden 2017-2019 innmeldt 5.202 hendelser knyttet til planoverganger på jernbanen. Om lag 65 prosent av hendelsene er knyttet til feil på infrastruktur. I de øvrige hendelsene ser det ut til at den direkte årsaken er atferden hos personer som befinner seg på jernbanen uten å være togpersonell eller togpassasjerer. Vi kan ikke utelukke at forhold ved infrastrukturen også har medvirket til disse hendelsene. Av alle innmeldte hendelser i perioden er det 18 sammenstøt mellom tog og person eller kjøretøy. 6 av de 18 sammenstøtene hadde et slikt omfang at de er kategorisert som jernbaneulykker.

I hovedsak ulovlig ferdsel

Innmeldingene for 2017-2019 omhandler i hovedsak personer som passerer planovergangen til fots eller med kjøretøy når planovergangen ikke skal brukes.

  • Ved ulovlig ferdsel med kjøretøy er hendelsene fordelt mellom planovergang med og uten veisikringsanlegg.
  • Ved ulovlig ferdsel til fots omhandler hendelsene i all hovedsak planovergang med veisikringsanlegg og oftest hvor planovergangen er en del av stasjonsområdet eller i nærheten av holdeplass.

Når kjøretøy er involvert, spesielt større kjøretøy, kan hendelsen også være farlig for togpersonell og togpassasjerer.

Eksempler på hendelser i 2019

  • På en usikret planovergang stod en bil i sporet da toget kom kjørende. Bilføreren kom seg ut av bilen og ble ikke fysisk skadet.
  • En bil ble påkjørt på en planovergang med halvbomanlegg. Bilen var tom da den ble påkjørt.
  • En traktor med rundball kjørte på rødt lys. Traktorføreren kjørte mellom bommene mens de var på vei ned og kjørte nesten på dem.
  • Føreren i et tog meldte at en lastebil kjørte over en planovergang da bommene var på vei ned og toget kom kjørende. Toget fikk stoppet i god tid.
  • En person gikk tilsynelatende rolig over planovergangen foran toget med cirka 50 meters margin.
  • En skoleelev gikk under bommene da de lå nede ved planovergangen. Toget stod stille på stasjonen i nærheten, og det ble ingen skade på person eller kjøretøy.