Sikring for jernbane

Virksomhetene som omfattes av sikringsforskriften har selv ansvaret for å dekke kravene i forskriften. Disse sidene gir en grunnleggende innføring.