Andre informasjonskilder

Fagstoff i form av blant annet veiledere, organisasjoner, standarder og filmer.

Publisert: 08.03.2021 – Endret: 08.03.2021

Kurs og konferanser

Tilgjengelig relevant kompetanse kan utfylles med kurs innen fagområdene. Tilbydere av kurs er blant andre

Disse aktørene arrangerer også relevante konferanser og seminarer. Det finnes flere private aktører som tilbyr rådgivning, kurs og seminarer. Sjekk med bransjeorganisasjoner som NSR og Norsk sikkerhetsforening (Nosif) for en oversikt over seriøse tilbydere.

Videre er lokalt politi, Kripos, NSM og PST pålagt å gi råd og veiledning til offentlige og private virksomheter (som bedriver samfunnskritisk virksomhet) innen fagområdet sikring. 

Veiledning fra oss

Vi har veiledningsplikt og utgir veiledere, arrangerer bransjemøter og gjennomfører veiledningsmøter med enkeltaktører.

 

Våre internasjonale samarbeidsarenaer innen sikring

Vi deltar i flere EU-fora om sikring:

Land Transport Security Expert Group (LandSec)
Rail Passenger Security Platform (RailSec)

Under RailSec skal det etableres to arbeidsgrupper vi har meldt oss interessert i som deltaker: WG «Security Culture» og WG «Preparedness & Resilience».

Vi deltar også på konferanser, seminarer og workshops innen cybersecurity i regi av ENISA.

Nasjonalt er NSM i ferd med å etablere en Special Interest Group – samarbeidsforum for IKT-tilsyn (SIG-IKT), hvor ti tilsynsmyndigheter fra ulike sektorer har meldt sin interesse i å delta.

Vi er også medlem av Næringslivets sikkerhetsråd.

Annen veiledning

Veileder i terrorsikring PDF-ikon
(Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste, 2015)

Sikringshåndboka
(Forsvarsbygg, 2016) 

Analyser av krisescenarioer
(DSB, 2019)