Andre informasjonskilder

Fagstoff i form av blant annet veiledere, organisasjoner, standarder og filmer.

Kurs og konferanser

Tilgjengelig relevant kompetanse kan utfylles med kurs innen fagområdene. Tilbydere av kurs er blant andre

Disse aktørene arrangerer også relevante konferanser og seminarer. Det finnes flere private aktører som tilbyr rådgivning, kurs og seminarer. Sjekk med bransjeorganisasjoner som NSR og Norsk sikkerhetsforening (Nosif) for en oversikt over seriøse tilbydere.

Videre er lokalt politi, Kripos, NSM og PST pålagt å gi råd og veiledning til offentlige og private virksomheter (som bedriver samfunnskritisk virksomhet) innen fagområdet sikring. 

Veiledning

Veileder i terrorsikring PDF-symbol
(Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste, 2015)

Analyser av krisescenarioer
(DSB, 2019)