Kontakt oss

Adresser, diverse kontaktinformasjon og hvordan du finner fram til kontorene våre.

Publisert: 30.08.2016 – Endret: 15.01.2020

Kontaktskjema

Kontaktskjema (med mulighet for vedlegg) Kontaktskjemasymbol

Telefon, faks og e-post

Telefon 22 99 59 00
Faks 22 99 59 03
E-post post[a]sjt.no
Telefonnummer til alle ansatte telefonsymbol

Besøksadresse Oslo

Statens jernbanetilsyn
Karl Johans gate 41 B
0162 Oslo
Telefon 22 99 59 00
Åpningstid: Klokka 9–15

Besøksadresse Trondheim

Statens jernbanetilsyn
Havnegata 9, PIR 2
7010 Trondheim
Åpningstid: Klokka 9–15

For besøkende

Her finner du oss besøksadressesymbol

Postadresse

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 Oslo

Fakturaadresse

Statens jernbanetilsyn tek i mot elektronisk faktura på «elektronisk handelsformat» (EHF). Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på e-post elfak@dfo.no.

Organisasjonsnummer: 979 363 974

Statens jernbanetilsyn
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Pressekontakt

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Telefon 22 99 59 01
Mobil 901 99 873
E-post: post[a]sjt.no

Kommunikasjonsrådgivere

Ellen Kjeld Johnsen
Mobil: 979 51 311
E-post: ellen.kjeld.johnsen[a]sjt.no

Terje Owrehagen
Mobil: 408 58 927
E-post: terje.owrehagen[a]sjt.no