Kontakt oss

Adresser, diverse kontaktinformasjon og hvordan du finner fram til kontorene våre.

Kontaktskjema

Kontaktskjema (med mulighet for vedlegg) Kontaktskjemasymbol

Telefon, faks og e-post

Telefon 22 99 59 00
Faks 22 99 59 03
E-post post[a]sjt.no
Telefonnummer til alle ansatte telefonsymbol

Besøksadresse Oslo

Statens jernbanetilsyn
C.J. Hambros plass 2D
0164 Oslo
Telefon 22 99 59 00
Åpningstid: Klokka 9–15

Besøksadresse Trondheim

Statens jernbanetilsyn
Havnegata 9, PIR 2
7010 Trondheim
Åpningstid: Klokka 9–15

For besøkende

Her finner du oss besøksadressesymbol

Postadresse

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 Oslo

Fakturaadresse

Statens jernbanetilsyn tek i mot elektronisk faktura på «elektronisk handelsformat» (EHF). Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på e-post elfak@dfo.no.

Organisasjonsnummer: 979 363 974

Statens jernbanetilsyn
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Pressekontakt

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen
Telefon 22 99 59 01
Mobil 901 99 873
E-post: post[a]sjt.no