Kontakt oss

Adresser, diverse kontaktinformasjon og korleis du finn fram til kontora våre.

Kontaktskjema

Kontaktskjema (med moglegheit for vedlegg) Kontaktskjemasymbol

Telefon, faks og e-post

Telefon 22 99 59 00
Faks 22 99 59 03
E-post: post@sjt.no
Telefonnummer til alle tilsette telefonsymbol

Besøksadresse Oslo

Statens jernbanetilsyn
C.J. Hambros plass 2D
0164 Oslo
Telefon 22 99 59 00
Opningstid: Klokka 9–15

Besøksadresse Trondheim

Statens jernbanetilsyn
Havnegata 9, PIR 2
7010 Trondheim
Åpningstid: Klokka 9–15

For besøkjande

Her finn du oss besøksadressesymbol

Postadresse

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 Oslo

Fakturaadresse

Statens jernbanetilsyn tek i mot elektronisk faktura på «elektronisk handelsformat» (EHF). Dersom du har spørsmål om elektronisk faktura, ta kontakt med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på e-post *elfak@dfo.no.

Organisasjonsnummer: 979 363 974

Statens jernbanetilsyn
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM