Personvernerklæring

Statens jernbanetilsyn (SJT) er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) ved vår behandling av personopplysninger.

Personvernerklæringen skal bidra til at du som avgir personopplysninger til Statens jernbanetilsyn (SJT) forstår hvilke personopplysninger vi samler inn, formålet med innsamlingen, hvordan de brukes, samt hvilke rettigheter du har i den forbindelse.

En personopplysning er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. SJTs behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personvernlovgivning, herunder GDPR. Vår behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne behandle henvendelsen din, samt for at du skal kunne utøve dine rettigheter i den forbindelse.

SJT ved øverste leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Erklæringen oppdateres fortløpende. Spørsmål om personvern kan rettes til SJT ved bruk av kontaktopplysningene i punkt 5 i erklæringen som det er lenket til under.

Se personvernerklæringen fra SJT.