Tilsyn

Statens jernbanetilsyn sine oppgåver når det gjeld taubaner. Magnetinduktiv prøving av ståltau. Oversikt over tilsynspliktige taubaner.