Tilsyn

SJT fører tilsyn med om lag 380 verksemder med over 800 taubaneanlegg.