Tilsyn

SJT fører tilsyn med om lag 375 verksemder med over 800 taubaneanlegg.