Tilsyn med taubaner

SJT fører tilsyn med om lag 340 virksomheter med cirka 780 taubaneanlegg.