Tilsyn for taubaner

SJT fører tilsyn med om lag 380 verksemder med cirka 800 taubaneanlegg.