Tilsyn med fornøyelses­innretninger

SJT fører tilsyn med om lag 270 virksomheter med cirka 650 fornøyelsesinnretninger i blant annet park og tivoli.