Aktivitetsprogram 2024 for fornøyelsesinnretninger

Temaer og virksomheter SJT skal føre tilsyn med i 2024.

SJT vurderer tilsyn og andre aktiviteter basert på et dynamisk risikobilde. Dette skal gi et godt og systematisk grunnlag for en risikobasert prioritering av aktiviteter. Risikobildet baserer seg på en rekke kvantitative og kvalitative kilder.

Prioriterte områder for 2024

Tilsyn med rapportering av uønskede hendelser

Vi skal se på manglende rapportering av uønskede hendelser

Oppfølging etter innføring av nytt regime for tilsyn og regelverk

Vi skal se på om små virksomheter som ikke har hatt tilsyn etter nytt regelverk, etterlever dagens regelverk.

Navn

Tema

Aktivitet

Når

 

Sikkerhetsstyring tilpasset små virksomheter

Veiledning

Q2

 

Fareidentifisering

Skriftlig veileder

Q2

TusenFryd

Rapportering av uønskede hendelser

Tilsyn med stedlig verifikasjon

Q2

Air Forus

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 1

Q2

Gålå Alpin og Aktiv AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 1

Q2

Høyt under taket Eidsvoll AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 2

Q2

Høyt under taket Skien AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 2

Q2

Jumpyard Snø AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 2

Q2

Sjoa Raftingsenter NWR AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 1

Q2

Tjørhomfjellet AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – ny klatrepark, grunnleggende klasse 1

Q2

Filadelfiamenigheten Vennesla

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – siste tilsyn i 2014, grunnleggende klasse 2

Q2

Havhesten Kinn kommune KF

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – siste tilsyn i 2016, grunnleggende klasse 2

Q2

Lillestrøm kommune

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – siste tilsyn i 2015, grunnleggende klasse 2

Q2

Vestlia Resort AS

Sikkerhetsstyring

Stedlig tilsyn – siste tilsyn i 2015, grunnleggende klasse 2

Q2