Søk om tillatelser for taubane

Virksomheter som skal drive taubaneanlegg må ha tillatelse fra Statens jernbanetilsyn.