Meld fra om uønskede hendelser i fornøyelsesinnretninger

Du skal melde fra til oss når det skjer uønskede hendelser i virksomheten du jobber i.