Se film om uønskede hendelser

Vi forklarer hvorfor å registrere og følge opp ulykker, alvorlige hendelser og hendelser styrker kontrollen med sikkerheten i virksomheten.