Kirkerudbakken i Bærum. Foto: Terje Owrehagen SJT

Fornøyelses-innretning

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med cirka 850 fornøyelsesinnretninger.