Fornøyelsesinnretning

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med cirka 850 fornøyelsesinnretninger. Vår rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet.