Årsgebyr og prisar

Det blir kravd inn ei årleg avgift til Statens jernbanetilsyn frå alle taubaner med driftsløyve.

Publisert: 10.08.2016 – Endret: 28.03.2022

Gebyra i tabellen under er frå
gebyrforskrift for taubaner, fastsett av Samferdselsdepartementet. ekstern lenke-symbol

Årsgebyr 2022

Taubane

Pris

Svevebaner
om ikkje anna følgjer av satsane nedanfor:

22 700,- 
Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter  10 360,- 
Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter 17 460,-
Godstaubaner 5 020,-
Skitrekk
om ikkje anna følgjer av satsane nedanfor:
12 160,-
Skitau 3 340,-
Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter 6 580,-
Kabelbane
om ikkje anna følgjer av satsen nedanfor:
22 700,-
Godstaubaner 5 020,-

For taubaner som ikkje passar nokre av kategoriane, blir årsgebyret sett etter taubanens lengde etter same satsar som skitrekk.

Dei som har driftsløyve per 1. januar skal betale for inneverande år. Dermed blir fristen for å levere inn driftsløyve 31. desember. Lever gjerne inn driftsløyva så snart det er avklart at taubana ikkje skal brukast det komande året. Då kan vi oppdatere registera våre i god tid.

Dersom du leverer inn driftsløyva så må du søkje på nytt dersom du vil ta den i bruk igjen seinare. Ein søknad fører med seg søknadsgebyr.

Fant du det du lette etter?