Taubane

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med cirka 800 taubaner i Norge. Her finner du relevant regelverk og veiledning.