Kirkerudbakken i Bærum. Foto: Terje Owrehagen SJT

Taubane

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med ca. 800 taubaner i Norge.