Taubane

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med cirka 800 taubaner i Norge. Vår rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet.