Meld fra om uønskede hendelser i taubaner

Du skal melde fra til oss når det skjer uønskede hendelser i virksomheten du jobber i.