Bekymringsmelding

Statens jernbanetilsyn ønsker meldinger om forhold som kan ha betydning for sikkerheten i bransjene vi fører tilsyn med.

Publisert: 15.04.2020   Endret: 14.05.2020

Statens jernbanetilsyn (SJT) er underlagt Samferdselsdepartementet og er tilsynsmyndighet for tog, trikk, T-bane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJTs rolle er blant annet å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene.

SJT ønsker meldinger om mulige lovbrudd og andre forhold som kan påvirke sikkerheten i bransjene vi fører tilsyn med.

Melding om mulige lovbrudd kan unntas fra innsyn med hjemmel i offentleglova. Opplysninger om hvem som har meldt fra, og opplysninger om den meldingen gjelder, kan også være underlagt taushetsplikt. SJT må vurdere i hvert tilfelle om det er mulig å unnta opplysninger om melders identitet eller opplysninger om den bekymringsmeldingen gjelder.

Den eller de bekymringsmeldingen gjelder har i utgangspunktet rett til å gjøre seg kjent med bekymringsmeldingen. Likevel vil det være situasjoner hvor det er behov for å beskytte melderens identitet også overfor den bekymringsmeldingen gjelder. SJT vil vurdere dette i hvert tilfelle.

Bruk dette skjemaet til å sende oss bekymringsmelding.