Statistikk for taubane

Nøkkeltall om taubaner, hendelser, gjennomførte tilsyn og avvik og utvikling av sikkerhetsnivået.

Oppsummering av bransjen med taubaner 2021

Oppsummering av bransjen 2020 – taubane PDF-symbol

Oppsummering av bransjen 2019 – taubane PDF-symbol