Statistikk for taubane

Nøkkeltall om taubaner, hendelser, gjennomførte tilsyn og avvik og utvikling av sikkerhetsnivået.

Publisert: 11.03.2022 – Endret: 11.03.2022

Oppsummering av bransjen 2020 – taubane PDF-symbol

Oppsummering av bransjen 2019 – taubane PDF-symbol

Oppsummering av bransjen 2018 – taubane PDF-symbol