Rapportere uønskede hendelser i fornøyelsesinnretning

Alle med driftstillatelse plikter å rapportere ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til oss.

Publisert: 08.09.2022 – Endret: 08.09.2022

Du skal bruke et skjema for å rapportere uønskede hendelserskjema-ikon

Du må logge deg inn med Bank ID gjennom ID-porten for å komme til skjemaet. Du bør ha tilgjengelig informasjon om hendelsen, inkludert tid og sted, og innretningen hendelsen knyttet seg til.

Det er mulig å fylle ut deler av skjemaet, lagre, og så logge seg inn senere for å fortsette.

Ta kontakt med oss hvis du har problemer med å rapportere via skjemaet.

Alle med driftstillatelse plikter å rapportere skriftlig til oss om alle uønskede hendelser som oppstår i eller utenfor driften.

Vi minner også om plikten til å varsle oss ved ulykke eller alvorlig hendelse, se Varsle om ulykke og alvorlig hendelse i fornøyelsesinnretning. Dette kommer i tillegg til kravet om skriftlig rapportering.

Tidsfrister for rapportering

Tidsfristene for rapportering er:

 • ulykke og alvorlig hendelser: innen 72 timer
 • hendelser: innen 8 dager

Hva skjer når du har rapportert?

Du får en kvitteringsmelding når du har rapportert inn en hendelse via skjemaet vårt. Vi gir vanligvis ikke tilbakemelding om innrapporterte hendelser, men bruker informasjonen blant annet som grunnlag for statistikk for bransjen.

Vi viser til kravet om at dere selv må registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse internt som del av sikkerhetsstyringssystemet deres. Se veiledning på siden Veiledning om uønskede hendelser.

Vi har taushetsplikt

Rapportene vi mottar er underlagt taushetsplikt. Ingen andre enn SJTs ansatte får tilgang til dem, heller ikke politiet, mediene og offentligheten. Rapportene kan ikke benyttes ved en eventuell politietterforskning. SJTs ansatte har taushetsplikt.

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring knyttet til opplevelser eller forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding».

Hva menes med uønsket hendelse?

Betegnelsen uønsket hendelse omfatter kategoriene ulykker, alvorlige hendelser og hendelser:

Ulykke

Uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.

Alvorlig hendelse

Uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.

Hendelse

Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten.

Alle tre kategorier hendelser skal rapporteres skriftlig til oss. I rapporteringsskjemaet blir du bedt om å oppgi kategori. Hvis du velger feil kategori, retter vi i SJT det i ettertid. Det viktigste er at du rapporterer hendelsen.

Eksempler på uønskede hendelser

Uønskede hendelser kan oppstå både under drift av fornøyelsesinnretningen og under arbeid med å montere, inspisere, kontrollere eller vedlikeholde innretningen. Uønskede hendelser omfatter både det som har gått galt og det som under andre forhold kunne ha ført til at noe gikk galt.

Under ser dere noen eksempler på typer hendelser som er rapporteringspliktige. Hendelsene er ikke kategorisert. Listen er ikke uttømmende.

 • Sprekkdannelse i aksling eller annen viktig konstruksjonsdel.
 • En gjest setter fast et klesplagg i bevegelige deler.
 • En gjest mister en gjenstand, som lander i et område som ikke er tilgjengelig for publikum.
 • Forankringen til et hoppeslott løsner under aktivitet.
 • Oppblåsbare innretninger punkteres i drift.
 • Vanntilførsel i vannrutsjebane opphører slik at banen blir tørr.
 • Vannrutsjebanen har skjøter eller harde kanter.
 • Farten er for høy inn på landingssonen for zipline.
 • Innretningen er ikke inngjerdet.
 • Kjøreren forlater gokart på gokartbanen.
 • Gjest får nakkesleng i radiobil.
 • Svimle gjester faller etter avstigning.
 • Sikkerhetsbelter på karuseller er utslitt.
 • Elektriske feil i innretningen fører til evakuering.
 • Gjest er usikret i klatreløype.
 • Hjul i berg- og dalbane er unormalt slitt.
 • Redningsøvelse avdekker svakheter i driften.
 • Gjest beveger seg inn på forbudt område.
 • Gjest forlater en innretning som fortsatt er i bevegelse.