Meld fra om uønskede hendelser i en fornøyelsesinnretning

Hvis du har en innretning med driftstillatelse, skal du melde fra om alle ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til oss og Statens havarikommisjon.

Illustrasjon for å rapportere om uønskede hendelser i fornøyelsesinnretning.

Du skal bruke dette skjemaet for å melde fra om uønskede hendelserskjema-ikon

 • Logg inn med Bank ID via ID-porten.
 • Fyll inn informasjon om hendelsen, inkludert tid og sted, og innretningen hendelsen handler om.
  • Du må ikke fylle ut hele skjemaet på én gang. Det er mulig å fylle ut deler av skjemaet, lagre det, og så logge seg inn igjen senere for å fortsette.

Hvis du har problemer med å bruke skjemaet, kan du kontakte oss E-postsymbol

Hva er en uønsket hendelse?

Plikten til å melde fra skriftlig til oss og Statens havarikommisjon omfatter alle uønskede hendelser som betyr noe for driftssikkerheten. En uønsket hendelse kan være både ulykke, alvorlige hendelse og hendelse.

Se forklaring på begrepene ulykke, alvorlig hendelse og hendelse Regelverkssymbol

Uønskede hendelser kan oppstå

 • under drift av fornøyelsesinnretningen
 • under arbeid med å montere, inspisere, kontrollere eller vedlikeholde innretningen

Uønskede hendelser omfatter

 • det som har gått galt
 • det som under andre forhold kunne ha ført til at noe gikk galt

Se veiledning om uønskede hendelser uønskede hendelser-symbol

Eksempler på uønskede hendelser

Her er eksempler på typer hendelser som skal rapporteres til oss og Statens havarikommisjon. Dette er ikke en fullstendig liste.

 • Sprekkdannelse i aksling eller annen viktig konstruksjonsdel.
 • En gjest setter fast et klesplagg i bevegelige deler.
 • En gjest mister en gjenstand, som lander i et område som ikke er tilgjengelig for publikum.
 • Forankringen til et hoppeslott løsner under aktivitet.
 • Oppblåsbare innretninger punkteres i drift.
 • Vanntilførsel i vannrutsjebane opphører slik at banen blir tørr.
 • Vannrutsjebanen har skjøter eller skarpe kanter.
 • Farten er for høy inn på landingssonen for zipline.
 • Innretningen er ikke inngjerdet.
 • Kjøreren forlater gokart på gokartbanen.
 • En gjest får nakkesleng i radiobil.
 • Svimle gjester faller etter avstigning.
 • Sikkerhetsbelter på karuseller er utslitt.
 • Elektriske feil i innretningen fører til evakuering.
 • En gjest er usikret i klatreløype.
 • Hjul i berg- og dalbane er unormalt slitt.
 • Redningsøvelse avdekker svakheter i driften.
 • En gjest beveger seg inn på forbudt område.
 • En gjest forlater en innretning som fortsatt er i bevegelse.

Tidsfrister for å melde fra

 • Ulykke og alvorlig hendelser: innen 72 timer
 • Hendelser: innen 8 dager

Hva skjer når du har meldt fra?

Du får en kvitteringsmelding når du har meldt inn en hendelse via skjemaet vårt. Vi gir vanligvis ikke tilbakemelding om hendelser som er meldt inn.

Obs! Det er ikke bare vi som skal ha informasjon om uønskede hendelser. Dere skal selv registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse internt. Det er en del av sikkerhetsstyringssystemet.

Vi har taushetsplikt

Ingen andre enn de ansatte i SJT og Statens havarikommisjon får lese rapportene om hendelsene dere melder fra om. Heller ikke politiet, mediene og offentligheten får tilgang. Rapporten om en hendelse kan heller ikke brukes hvis politiet skal etterforske.

Plikten til å varsle

Dere som driver en innretning har også plikt til å varsle Statens havarikommisjon hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse. Dette kommer i tillegg til kravet om å melde fra skriftlig om alle typer uønskede hendelser.

Varsle om ulykke og alvorlig hendelse i fornøyelsesinnretning telefonsymbol

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring etter opplevelser eller om forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding» bekymringsmeldingssymbol