Meld fra om uønskede hendelser i en fornøyelsesinnretning

Hvis du har en innretning med driftstillatelse, skal du melde fra om alle ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til oss.

Du skal bruke dette skjemaet for å melde fra om uønskede hendelserskjema-ikon

  • Logg inn med Bank ID via ID-porten.
  • Fyll inn informasjon om hendelsen, inkludert tid og sted, og innretningen hendelsen handler om.
    • Du må ikke fylle ut hele skjemaet på én gang. Det er mulig å fylle ut deler av skjemaet, lagre det, og så logge seg inn igjen senere for å fortsette.

Hvis du har problemer med å bruke skjemaet, kan du kontakte oss E-postsymbol

Hva er en uønsket hendelse?

Plikten til å melde fra skriftlig til oss omfatter alle uønskede hendelser som betyr noe for driftssikkerheten. En uønsket hendelse kan være både ulykke, alvorlige hendelse og hendelse.

Se forklaring på begrepene ulykke, alvorlig hendelse og hendelse Regelverkssymbol

Uønskede hendelser kan oppstå

  • under drift av fornøyelsesinnretningen
  • under arbeid med å montere, inspisere, kontrollere eller vedlikeholde innretningen

Uønskede hendelser omfatter

  • det som har gått galt
  • det som under andre forhold kunne ha ført til at noe gikk galt

Se veiledning om uønskede hendelser uønskede hendelser-symbol

Eksempler på uønskede hendelser

Her er eksempler på typer hendelser som skal rapporteres til oss. Dette er ikke en fullstendig liste.

sprekk i tannhjul-symbol
Sprekkdannelse i aksling eller annen viktig konstruksjonsdel.

skjerf-symbol
En gjest setter fast et klesplagg i bevegelige deler.

Miste telefon-symbol
En gjest mister en gjenstand, som lander i et område som ikke er tilgjengelig for publikum.

hoppeslottsymbol
Forankringen til et hoppeslott løsner under aktivitet.

hoppeslottsymbol
Oppblåsbare innretninger punkteres i drift.

Vannrutsjebanesymbol
Vanntilførsel i vannrutsjebane opphører slik at banen blir tørr.

Vannrutsjebanesymbol
Vannrutsjebanen har skjøter eller skarpe kanter.

Ziplinesymbol
Farten er for høy inn på landingssonen for zipline.

gjerdesymbol
Innretningen er ikke inngjerdet.

Gokartsymbol
Kjøreren forlater gokart på gokartbanen.

Radiobilsymbol
En gjest får nakkesleng i radiobil.

svimmelsymbol
Svimle gjester faller etter avstigning.

KarusellsymbolSikkerhetsbelter på karuseller er utslitt.

elektrisitetssymbol
Elektriske feil i innretningen fører til evakuering.

Klatreparksymbol
En gjest er usikret i klatreløype.

Berg- og dalbanesymbol
Hjul i berg- og dalbane er unormalt slitt.

teknisk kontroll-symbol
Redningsøvelse avdekker svakheter i driften.

stoppskiltsymbol
En gjest beveger seg inn på forbudt område.

fotsporsymbol
En gjest forlater en innretning som fortsatt er i bevegelse.

Tidsfrister for å melde fra til oss

  • Ulykke og alvorlig hendelser: innen 72 timer
  • Hendelser: innen 8 dager

Hva skjer når du har meldt fra?

Du får en kvitteringsmelding når du har meldt inn en hendelse via skjemaet vårt. Vi gir vanligvis ikke tilbakemelding om hendelser som er meldt inn.

Obs! Det er ikke bare vi som skal ha informasjon om uønskede hendelser. Dere skal selv registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse internt. Det er en del av sikkerhetsstyringssystemet.

Vi har taushetsplikt

Vi har taushetsplikt. Ingen andre enn SJTs ansatte får lese rapportene om hendelsene dere melder fra om. Heller ikke politiet, mediene og offentligheten får tilgang. Rapporten om en hendelse kan heller ikke brukes hvis politiet skal etterforske.

Plikten til å varsle

Dere som driver en innretning har også plikt til å varsle oss hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse. Dette kommer i tillegg til kravet om å melde fra skriftlig om alle typer uønskede hendelser.

Varsle oss om ulykke og alvorlig hendelse i fornøyelsesinnretning telefonsymbol

Bekymringsmeldinger fra privatpersoner

Privatpersoner kan melde fra til oss om bekymring etter opplevelser eller om forhold i en fornøyelsesinnretning.

Se mer informasjon på siden «Bekymringsmelding» bekymringsmeldingssymbol