Tilsyn med sikring på jernbanen

Hvordan foregår tilsyn, og hva ser vi etter?

Kjernen i tilsynsrollen vår er å påse at dere som virksomhet etterlever regelverket. Sikringsforskriften stiller funksjonelle krav. Det betyr at dere selv har ansvar for å styre virksomheten sikkerhetsmessig forsvarlig. Dere skal bestemme hvilke risiko dere aksepterer og hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået.

Les mer om hvordan vi utfører tilsyn

Vi har ført tilsyn med sikring siden 2015. Vi startet med å undersøke om jernbanevirksomhetene har et klart fordelt ansvar for sikring i sin organisasjon og om det er etablert et styringssystem for sikring. Senere har vi konsentrert oss om spesifikke krav i sikringsforskriften. Dette gjelder krav til kompetanse, risikovurdering, informasjonssikkerhet og styring av leverandører.

Mange jernbanevirksomheter har et potensial for å bli bedre til å

  • integrere sikring i ledelsens virksomhetsstyring
  • utvikle kompetanse og sikringskultur blant egne ansatte
  • systematisk planlegge, gjennomføre og følge opp risikovurderinger, beredskapsanalyser og -øvelser
  • stille krav til fysisk sikring og sikring av informasjon til eksterne og interne leverandører og følge opp at kravene etterleves