Farlige situasjoner på plattformer

Siden starten av 2016 har Statens jernbanetilsyn mottatt over 250 rapporter om hendelser på plattformer for jernbane og T-bane som kunne ført til ulykker.

Gutt på T-banestasjon med hodetelefoner.Statens jernbanetilsyn (SJT) har i halvannet år fra januar 2016 mottatt over 250 rapporter fra togselskapene om publikums opptreden på plattform som gir grunn til bekymring og behov for å advare om mulige følger. Enkelte av meldingene er videresendte bekymringsmeldinger fra privatpersoner. Ett eksempel er en melding om gutter som gjorde triks med sykkel på plattform, og i tillegg hadde vært nede i sporet før toget kom inn på stasjonen.

Lang bremselengde

– Publikum må respektere markeringen på plattformen. Stripen er der av en viktig grunn. Ulovlig opphold og ferdsel i sporet har vært den dominerende ulykkeskategorien innen jernbanetransport de siste årene, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i SJT.

Hovedgrunnen til at publikum må holde avstand til plattformkanten og skinnegangen er at tog har svært lange bremselengder – spesielt godstog. Et godstog som kjører i 100 kilometer i timen trenger nærmere en kilometer før det stopper helt. Persontog som kjører i 210 kilometer i timen trenger over en kilometer for å stoppe. Derfor er det svært viktig aldri å ferdes i eller langs et jernbanespor. Faktisk er det forbudt. Gå heller aldri ned på skinnene fra plattformen på en stasjon, selv om toget ikke ventes. Et tog kan være svært stillegående.

Sykling og skating

De innrapporterte uønskede hendelsene viser et bredt spekter av potensielt farlige situasjoner på plattform og i sporet:

  • Sykling og sparkesykling
  • Skating
  • Bruk av hodetelefoner som gjør at toget ikke høres
  • Beruselse
  • Dansing
  • Sitting på plattformkanten
  • Hopping ned i sporet, eller å late som.

I tillegg kan personer i psykisk ubalanse opptre uforutsigbart og skape farlige situasjoner. SJT vil også advare publikum mot å kaste flasker ned i sporet. Enkelte lar seg friste til å gå ned i sporet for å hente flaskene.

– Plattformen skal ikke være en lekeplass. Å miste kontrollen kan skje i brøkdelen av et sekund, og med et tog i høy fart kan resultatet bli en alvorlig ulykke, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.