Opplæringssentre

Statens jernbanetilsyn skal godkjenne opplæringssenter som tilbyr opplæring av førarar i emna som inngår i sertifikatet.

Godkjende opplæringssenter

Namn Reg.nr. Nettside E-post Tlf.
Norsk fagskole for lokomotivførere NO-01 Lokførerskolen post@lokforerskolen.no 22 45 78 90
Kompetansesenteret – Vy tog NO-02   kompetansesenteret@vy.no 95 21 33 03
Produktionsskolan Green Cargo NO-03   info@greencargo.com 46 104 554 000
Railsupport Railacademy NO-04 Rail Academy post@railsupport.no 23 68 83 35
Konvei AS NO-06 Konvei mail@konvei.no 22 12 01 42

Emne i sertifikatet vil seie kompetanse om rullande materiell, infrastruktur og eventuelt språk, som angitt i vedlegg V og VI i førarforskrifta. Alle som skal gi førarar opplæring i samsvar med vedlegg V og VI, må vere godkjente opplæringssenter.

Godkjende opplæringssenter kan vere

  • godkjend fagskole (for eksempel Norsk fagskole for lokomotivførarar)
  • sjølvstendig opplæringssenter (for eksempel NSB Kompetansesenter)
  • jernbaneverksemder som berre lærer opp eigne førarar
  • jernbaneverksemder som lærer opp andre enn eigne tilknytte førarar

For jernbaneverksemder som skal gjennomføre opplæring av eigne tilknytte førarar, vil opplæringssenter behandlast i samband med søknad om fellessikkerheitssertifikat eller sikkerheitsløyve.

Jernbaneverksemda må ha ei særskild godkjenning for å kunne tilby opplæring av førarar som er knytte til andre jernbaneføretak.

Veileder om førerforskriften for opplæringssentre

Regjeringa sitt gjennomføringsnotat om godkjenning.

Kriteria for godkjenning (kommisjonsvedtak 2011/765/EU).

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde