Opplæringssentre

Statens jernbanetilsyn skal godkjenne opplæringssentre som tilbyr opplæring av førere i emnene som inngår i sertifikatet.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 09.08.2021

Emner i sertifikatet vil si kompetanse om rullende materiell, infrastruktur og eventuelt språk som angitt i vedlegg V og VI i førerforskriften. Alle som skal gi opplæring til førere som omhandler vedlegg V og VI må være godkjent opplæringssenter.

Godkjente opplæringssenter kan være:

  • godkjent fagskole (for eksempel Norsk fagskole for lokomotivførere)
  • selvstendig opplæringssenter (for eksempel NSB Kompetansesenter)
  • jernbanevirksomheter som bare lærer opp egne førere
  • jernbanevirksomheter som lærer opp andre enn egne tilknyttede førere

For jernbanevirksomheter som skal gjennomføre opplæring av egne tilknyttede førere, anses opplæringen som en del av sikkerhetssertifikatet eller sikkerhetsgodkjenningen. Saksbehandlingen skjer derfor i forbindelse med slike søknader.

Jernbanevirksomheten må ha en særskilt godkjenning for å kunne tilby opplæring av førere som er tilknyttet andre jernbaneforetak.

Regjeringens gjennomføringsnotat om godkjenning.

Kriteriene for godkjenning (kommisjonsvedtak 2011/765/EU).

Godkjente opplæringssentre
Navn SJTs reg.nr. Internett E-post Telefon
Norsk fagskole for lokomotivførere NO-01 Lokførerskolen post@lokforerskolen.no 22 45 78 90
Kompetansesenteret – Vy tog NO-02   nsb.kompetansesenter@nsb.no 95 21 33 03
Produktionsskolan Green Cargo NO-03 Green Cargo
info@greencargo.com 46 104 554 000
Railsupport Railacademy NO-04 Rail Academy post@railsupport.no 23 68 83 35
Rytec AS Kompetansesenter NO-05 Rytec AS kate.fornstedt@rytec.no 97 42 97 84

Fant du det du lette etter?