Regelverk for taubaner

Regelverk som gjelder for skiheiser, stolheis, kabelbane, gondoler og lignende.

Her finner du lover og forskrifter som regulerer området taubaner. For å finne mer informasjon om tillatelsesprosessen, veiledninger til regelverket, oversikt over tillatelser og mer, klikk her.  

Taubaneloven

Overordnede bestemmelser om hvordan taubaner skal driftes og hvordan man kan få tillatelse til å tilby en taubane til publikum.

Taubaneforskriften

Detaljerte bestemmelser om hvordan man får tillatelse til å drive en taubaner, krav til vedlikehold og driftskontroll, rapportering av ulykker, forsikring mm.

Gebyrforskrift for taubaner

Bestemmelser som regulerer gebyr for å inneha en tillatelse til å drive en taubane og gebyrer for søknadsbehandling av nye tillatelser. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.  

Standarder

Relevante standarder for taubane.