Relevante standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet harmoniserte europeiske standarder for taubaner.

Standardene kan kjøpes på www.standard.no med søkeord «Cableway».

Harmoniserte europeiske standarder

NS-EN 1709: 2019 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – inspeksjoner før ferdigstillelse og instruksjoner for vedlikehold og driftskontroll
NS-EN 1908: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Strammeinnretninger
NS-EN 1909: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – tilbakeføring av kjøretøy og evakuering
NS-EN 12385-8: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 8: Trekk- og bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12385-9: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 9: Lukkede, spiralslåtte, bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12927: 2019

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – tau

NS-EN 12929-1:2015+A1:2022 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 1: Krav for alle installasjoner
NS-EN 12929-2:2015+A1:2022 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 2: Tilleggskrav for to-tauspendelbaner uten fangbrems
NS-EN 12930: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – beregninger
NS-EN 13107: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for passasjertransport – bærende konstruksjoner

NS-EN 13223:2015+A1:2022

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for passasjertransport – drivsystemer og annet mekanisk utstyr

NS-EN 13243: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – elektrisk utstyr til annet enn drivsystemer

NS-EN 13796-1: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 1: Klemmer, løpeverk, fangbremser, kabiner, stoler, vogner, vedlikeholdsvogner, medbringere

NS-EN 13796-2: 2017+A1:2022

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 2: holdekraftprøvinger

NS-EN 13796-3: 2017+A1:2022

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 3: utmattingsprøving

NS-EN 17064:2018

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – brannforebygging og -bekjempelse

Ikke-harmoniserte europeiske standarder og tekniske rapporter fra CEN

NS-EN 12397: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Drift
NS-EN 1907: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Terminologi
NS-EN 12408: 2004  Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kvalitetskontroll
NS-EN 17064:2018 Sikkerhetsanbefalinger for taubaner for passasjertransport – Forebygging og brannbekjempelse

Norsk standard

NS 3420 - BS: 2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del BS: Taubaneinstallasjoner for persontransport

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde