Relevante standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet harmoniserte europeiske standarder for taubaner.

Standardene kan kjøpes på www.standard.no med søkeord «Cableway».

Harmoniserte europeiske standarder

NS-EN 1709: 2019 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Inspeksjoner før ferdigstillelse og instruksjoner for vedlikehold og driftskontroll
NS-EN 1908: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Strammeinnretninger
NS-EN 1909: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Tilbakeføring av kjøretøy og evakuering
NS-EN 12385-8: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 8: Trekk- og bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12385-9: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 9: Lukkede, spiralslåtte, bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12397: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Drift

NS-EN 12927: 2019

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Tau

NS-EN 12929-1: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 1: Krav for alle installasjoner
NS-EN 12929-2: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 2: Tilleggskrav for to-tauspendelbaner uten fangbrems
NS-EN 12930: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Beregninger
NS-EN 13107: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for passasjertransport – Bærende konstruksjoner

NS-EN 13223: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Drivsystemer og annet mekanisk utstyr

NS-EN 13243: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Elektrisk utstyr til annet enn drivsystemer

NS-EN 13796-1: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 1: Klemmer, løpeverk, fangbremser, kabiner, stoler, vogner, vedlikeholdsvogner, medbringere

NS-EN 13796-2: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 2: Holdekraftprøvinger

NS-EN 13796-3: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 3: Utmattingsprøving

Ikke-harmoniserte europeiske standarder og tekniske rapporter fra CEN

NS-EN 1907: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Terminologi
NS-EN 12408: 2004  Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kvalitetskontroll
CEN/TR 14819-1: 2004  Sikkerhetsanbefalinger for taubaner for passasjertransport – Forebygging og brannbekjempelse – Del 1: Kjededrevete jernbaner i tunneler
CEN/TR 14819-2: 2005  Sikkerhetsanbefalinger for taubaneinstallasjoner for persontransport – Forebygging og brannbekjempelse – Del 2. Andre kabelbaner og taubaneinstallasjoner 

Norsk standard

NS 3420 - BS: 2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del BS: Taubaneinstallasjoner for persontransport

Fant du det du lette etter?