Regelverk på jernbanenettet

Nedenfor er regelverket på jernbanenettet samlet etter tema for å gjøre det enklere å finne frem til det du trenger. Se en forklaring til denne siden nederst.Det finnes et stort antall lover og forskrifter på jernbaneområdet. Ovenfor er regelverket samlet etter tema, for å gjøre det enklere å finne frem til det du trenger.

Noen forskrifter vil du finne igjen flere steder, da de regulerer flere områder. 

Mye av regelverket på jernbaneområdet stammer fra EU-regler. Disse tas inn i norsk rett som forskrift eller lov. Vi viser derfor bare det norske regelverket her.

Se vår oversikt over relevante veiledere for jernbane.

Ønsker du en oversikt over hjemmelsrekken i regelverket, kan du klikke her.

Ønsker du å se hvordan EU-regelverket er bygget opp, kan du lese mer på ERAs nettsider

EU lager konsoliderte versjoner av regelverk som har blitt endret. Disse finner du lenke til under de enkelte forskriftene der det er relevant. Merk at disse er på engelsk, og er konsoliderte versjoner av det som gjelder i EU. EØS-avtalens system gjør at gjennomføringen av regelverk i norsk rett er forsinket. Det er bare EU-regelverk som er gjennomført i norsk rett som lov eller forskrift som gjelder i Norge.