Regelverk om sikkerhet og virksomhetsstyring

Sikkerhetsarbeid, sikkerhetskrav og oppfølging fra Statens jernbanetilsyn. Tillatelser, lisenser, sikkerhetssertifikat, tredjeparter m.m.