Regelverk for virksomheter

Regelverk for virksomheter innen sikkerhet og virksomhetsstyring på jernbanen.

Sikkerhetsforskriften

Gjennomfører sikkerhetsdirektivet i norsk rett, og har bestemmelser om sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetssertifikat og -godkjenning, tilsyn og oppgaver for nasjonale sikkerhetsmyndigheter.  

Forskrift om felles sikkerhetsmetode for krav til sikkerhetsstyringssystemer (CSM SMS)

Etablerer en felles metode for hvilke krav et sikkerhetsstyringssystem på jernbanen skal inneholde og hvordan disse vurderes ved søknad om felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak.

Overvåkingsforskriften (CSM Monitoring)

Felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og enheter med ansvar for vedlikehold. Metoden skal brukes for å kontrollere om alle prosessene og prosedyrene i styringssystemet anvendes riktig og om de er effektive. 

CSM RA-forskriften (felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger)

Etablerer en felles metode for gjennomføring av risikovurderinger og risikoevalueringer.

TSI OPE – for drift og trafikkstyring

Funksjonelle krav og plikter for jernbanevirksomhetene og infrastrukturforvalter til å lage egne bestemmelser for trafikkstyring, felles trafikkregler for Europa samt trafikkreglene for ERTMS.

Forskrift om metode for EF-verifisering

Gir bestemmelser om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæring av samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, og om fremgangsmåten for EF-verifisering for delsystemer.

Forskrift om sertifisering av enhet med ansvar for vedlikehold av kjøretøy (ECM)

Gir detaljerte bestemmelser for et system for sertifiseringsordningen av ECM-er.

Forskrift om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat

Detaljerte regler om fremgangsmåten for å søke om og utstedelse av felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak.

Forskrift om fremgangsmåten for utstedelse av lisens

Detaljerte regler rundt fremgangsmåten når det skal utstedes lisens til et jernbaneforetak.

Jernbanepassasjerrettighetsforskriften

Gjennomfører forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter som har bestemmelser om blant annet erstatning og kompensasjon ved forsinkelse, tapt korrespondanse og kanselleringer, samt krav til tilgjengelighet for personer med nedsatt mobilitet.

CSM CA-forskriften for sikkerhetsgodkjenning

Etablerer en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvalter på jernbanenettet.

CSM CA-forskriften for sikkerhetssertifikat

Etablerer en felles sikkerhetsmetode for vurdering av samsvar med krav for å få sikkerhetssertifikat som jernbaneforetak på jernbanenettet.

TSI TAP – telematikkapplikasjoner for passasjertransport

Tekniske krav til hvordan billetter kan bestilles og betales, reservasjonssystemer, systemer for overgangsbilletter og informasjon til passasjerer før og underveis i reisen.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI TAP.

TSI TAF – telematikkapplikasjoner for gods

Tekniske krav til hvordan fraktinformasjon skal deles og sendes mellom selskaper, betalingsløsninger med mer som skal bidra til mer og enklere godstransport på tvers av landegrensene.

Se konsolidert versjon av EUs forordning om TSI TAF.

Forskrift om søknad om unntak fra TSI-er

Regulerer hvordan man kan søke til Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med samtrafikkdirektivet.