Regelverk om sikring og nasjonal beredskap

Sikring er security. Nasjonal beredskap handler om samfunnssikkerhet. Her er regelverk om blant annet sikring, nasjonal beredskap og informasjonssikkerhet.

Jernbaneloven § 6 a og § 6b

Lovbestemmelser om sikring og nasjonal beredskap.

Sikringsforskriften

Stiller krav til at virksomheten skal ha systemer for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger på jernbane, trikk og T-bane.

Forskrift om nasjonal beredskap på jernbane

Handler om jernbanevirksomheters plikt til å ha beredskap for å kunne bidra med jernbanetjenester i ekstraordinære situasjoner, kriser og krig.