Regelverk utenfor jernbanenettet

Regelverk som gjelder trikk, T-bane, forstadsbane, museumsbane, havnespor og sidespor.