Trikk, T-bane og forstadsbane

Regelverk som gjelder sporbunden transport utenfor jernbanenettet, som T-bane, trikk og bybane.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Jernbaneundersøkelsesloven

Bestemmelser om varsling, rapportering og undersøkelser av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Forskrift om sikkerhet og tekniske forhold ved jernbanen

Handler om Jernbanetilsynets myndighet, oppgaver og forskriftsmyndighet, ERAs og jernbanedirektoratets myndighet og oppgaver og krav til meldermyndighet.

Jernbaneforskriften

Regulerer blant annet lisens, fordeling av infrastrukturkapasitet, avgifter og markedsovervåking og tilgang til å trafikkere jernbanenettet.

Arbeidsmaskinforskriften

Har bestemmelser om tillatelser til jernbanekjøretøy som brukes i arbeid på jernbanen, T-bane og trikk, på lukket spor og som ikke kan brukes på åpen linje.

Kravforskriften

Gjelder for drift av trikk og T-bane og stiller krav til systematisk arbeid med sikkerhet, til kjøretøy og til infrastruktur.

Tillatelsesforskriften

Handler om tillatelse til trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane, offentlige sidespor og havnespor.

Sikringsforskriften

Stiller krav til at virksomheten skal ha systemer for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger på jernbane, trikk og T-bane.

Opplæringsforskriften

Handler om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten.