Trikk, T-bane og forstadsbane

Regelverk som gjelder sporbunden transport utenfor jernbanenettet, som T-bane, trikk og bybane.

Jernbaneloven

Overordnede bestemmelser om myndighet, krav og tillatelser m.m. for all jernbane.

Jernbaneundersøkelsesloven

Bestemmelser om varsling, rapportering og undersøkelser av jernbaneulykker og jernbanehendelser.

Arbeidsmaskinforskriften

Har bestemmelser om tillatelser til jernbanekjøretøy som brukes i arbeid på jernbanen, T-bane og trikk, på lukket spor og som ikke kan brukes på åpen linje.

Kravforskriften

Gjelder for drift av trikk og T-bane og stiller krav til systematisk arbeid med sikkerhet, til kjøretøy og til infrastruktur.

Varslings- og rapporteringsforskriften

Regler om plikten til å varsle og rapportere om jernbanehendelser og jernbaneulykker.

Tillatelsesforskriften

Handler om tillatelse til trafikkvirksomhet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane, forstadsbane, offentlige sidespor og havnespor.

Sikringsforskriften

Stiller krav til at virksomheten skal ha systemer for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger på jernbane, trikk og T-bane.

Opplæringsforskriften

Handler om opplæring av personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten.