Gjennomføring av MIP

Kva må du gjere? Når og kor ofte skal magnetinduktiv prøving skje?

Kva må eg gjere for å få utført magnetinduktiv prøving?

Ta kontakt med eitt av firmaa på denne lista over inspeksjonsorgan som utfører magnetinduktiv prøving i Norge.

Ver tidleg ute med bestilling slik at organa har kapasitet til å betene deg også mot slutten av året. Gå gjerne saman med anlegg i nærleiken og bestill samla. Kostnadene kan bli lågare.

Når og kor ofte skal magnetinduktiv prøving av ståltau bli utført?

Prøving av ståltau skal utføres i samsvar med krav gjeve i gjeldande standard «NS-EN 12927:2019 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Tau».

  • Første magnetinduktive prøving av ståltau skal bli utført etter montasje av tauet, men før taubanen blir sett i drift.
    • Kravet gjeld både ved bygging av ny taubane, flytting av taubane, bytte av tau og ved innspleising av ny taulengde på eksisterande taubane.
  • Neste frist for magnetinduktiv prøving står i MIP-rapporten frå inspeksjonsorganet.

Les kapittel 13.1 i standarden for å sjå hva som er maksimale intervall for å utføre magnetinduktiv prøving av ståltau på ulike taubanetypar.