Rapportering av markedsdata

Hvert år samler SJT inn data fra aktørene på jernbanen.