Hvorfor samler SJT inn markedsdata?

Her er informasjon om hvorfor vi samler inn markedsdata fra jernbaneforetakene, Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF.

Overvåker konkurransen i markedene

SJT bruker de rapporterte markedsdataene for å overvåke konkurransesituasjonen i markedene for jernbanetransporttjenester. Datainnsamlingen skal hjelpe oss med å identifisere hvor det er utfordringer i disse markedene og med å gjøre markedsanalyser. Vi arbeider for at aktørene skal få tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår i markedene for jernbanetransportjenester.

Pliktig rapportering til EU-kommisjonen

Vi samler også inn markedsinformasjon som Norge er forpliktet til å rapportere til EU-kommisjonen etter forskrift om gjennomføring av forordning (EU) 2015/1100 (RMMS).

EU-kommisjonen bruker dataene de mottar fra Norge til å gjennomføre analyser av det europeiske jernbanemarkedet. Kommisjonen publiserer annethvert år en rapport om markedet. Tidligere rapporter finnes her.

Vi bruker også datainnsamlingen for å rapportere til IRG-rail som hvert år lager en rapport over markedsforholdene i Europa: «IRG-rail Market Monitoring Report».

Tidligere markedsrapporter fra IRG-rail. Rapportsymbol