Rapporteringsskjema for markedsdata

Her er rapporteringsskjema for markedsdata og informasjon om å bruke, lagre og endre skjema.

Rapporteringsskjema for markedsdata for rapporteringsåret 2023

Statens jernbanetilsyn (SJT) som markedsovervåker samler inn markedsdata fra Bane NOR SF som infrastrukturforvalter, alle jernbaneforetakene og Jernbanedirektoratet som er offentlig innkjøpsmyndighet.

Under finner du lenke til rapporteringsskjema for jernbaneforetak som driver med godstransport, jernbaneforetak som driver med persontransport, offentlig innkjøpsmyndighet og infrastrukturforvalter.

Frist for å svare på skjemaet

For jernbaneforetak:
30. april 2024.

For offentlig innkjøpsmyndighet, Jernbanedirektoratet, infrastrukturforvalter/Bane NOR:
30. juni 2024.

Du skal kun fylle ut det rapporteringsskjemaet som er relevant for din organisasjon:

Jernbaneforetak som driver med godstransport Skjemasymbol

Jernbaneforetak som driver med persontransport skjemasymbol

Offentlig innkjøpsmyndighet/Jernbanedirektoratet skjemasymbol

Infrastrukturforvalter/Bane NOR skjemasymbol

Skjemaene for markedsdata finner du også på
SJTs oversikt over skjemaer Skjemasymbol 

Hvordan bruke, lagre og endre rapporteringsskjema

For å komme inn i skjemaet må du logge inn. Det gjør du enten via ID-porten eller med e-post. Bruk e-post for å logge inn hvis du ikke har norsk personnummer. Du som logger inn vil automatisk bli oppført som kontaktpersonen for organisasjonen eller virksomheten du sender inn data for. Skjemaet for organisasjonen vil dermed bli knyttet til innloggingen til kontaktpersonen. Det er mulig å lagre skjemaet underveis. 

Påbegynte skjemaer finner du ved på SJTs nettside, sjt.no. Se øverst på siden og trykk på knappen «Skjemaer».

Illustrasjon som viser hvor skjema er på SJTs forside

Markering av forretningshemmeligheter

Du må markere opplysninger som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Dette gjør du ved å bruke muligheten for markering som ligger i skjemaet. I tillegg må du gi oss en begrunnelse for dette. SJT gjør en selvstendig vurdering av om det er grunnlag for å unnta informasjonen.  

SJT kvalitetssikrer innrapporteringen

SJT går igjennom og kvalitetssikrer alle skjemaene vi mottar. Ved behov stiller vi oppfølgingsspørsmål til kontaktpersonen som leverte skjemaet på vegne virksomheten.