Rapporter fra IRG-rail og EU-kommisjonen

Her er rapportene som bruker markedsdata SJT samler inn.

Markedsrapporter

Opplysningene jernbaneforetakene, Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF sender til SJT blir blant annet brukt til å skrive rapporter i EU-kommisjonen og IRG-rail.

Rapporter fra IRG-rail

IRG-rail (Independent Regulators’ Group – Rail) er et nettverk av uavhengige markedsovervåkingsorganer i Europa. I IRG-rail deles erfaringer og utvikles felles praksis. Medlemmene samarbeider også om å løse klage- og tilsynssaker som gjelder jernbanetransport over landegrensene.

Hvert år publiserer IRG-rail en rapport om jernbanemarkedene i Europa. SJT sender derfor inn opplysninger om det norske markedet. Vi deltar også i arbeidet med å skrive disse rapportene.

Se rapportene fra IRG-rail. Rapportsymbol

Rapporter fra EU-kommisjonen

EU-kommisjonen samler inn markedsdata i Europa fra blant annet Norge. Innsamlingen av data er nødvendig for Kommisjonens analyser av jernbanemarkedene i Europa. Analysene brukes for å utvikle tiltak for å påvirke jernbanemarkedene. Kommisjonen lager også rapporter basert på informasjonen de samler inn. Denne innsamlingen kalles for Rail Market Monitoring Scheme (RMMS).

Her er rapportene fra EU-kommisjonen. Rapportsymbol

Vår oppsummering av rapportene fra 2021, om rapporteringsåret 2020.